Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Utdanning:

3-årig økonomisk administrativ utdanning fra TØH (HiST-Handelshøyskolen)

Mellomfag i sosialøkonomi og ex.phil fra NTNU

Master i Public Administration fra Copenhagen Business School

Yrkeserfaring:

Den norske Creditbank: Kapitalmegler og plasseringsrådgiver 87-89

TØH/HiST/NTNU: Bred erfaring innen studieadministrasjon, økonomi og personal i ulike roller som saksbehandler/studieveileder, opptaksleder, stabsdirektør, studiedirektør 89 - 16. Nåværende stilling er seksjonssjef ved Seksjon for studier og forskning ved Fakultet for økonomi, 17 - dd.

Ansvarsområder

Ledelse av Seksjon for studier og forskning, fakultetsadministrasjonen, Fakultet for økonomi.

Styrer, råd og utvalg


Eksterne verv:

- Styremedlem i Felles studieadministrativt tjenestesenter, 3.6.2014 - 31.12.2017

- Styremedlem i Foreningen Studiebyén, styrets leder fra mars 2013 - juni 2015.

- Medlem i UHRs analysegruppe for karaktersystemet, 1.1.2014 - 2018

- Varamedlem i konsernstyret for Studentsamskipnaden i Trondheim
- Varamedlem i Nasjonal klagenemnd for samordna opptak

- Varamedlem i styret for Samordna opptak 1.1.2012 - 31.12.2015

- Varamedlem i utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet 1.11.2011 - 1.11.2015

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Hansen, Bente Tapuwa; Bendheim, Gunnar. (2001) Reformer i norsk høgre utdanning - på vei mot New Public Management?. Modernisering av offentlig sektor : New Public Management i praksis.

Rapport/avhandling

  • Hansen, Bente Tapuwa; Bendheim, Gunnar; Røv, Gunnar Egil. (1999) Etter- og videreutdanning ved Høgskolen i Sør-Trønbdelag : mellom måltall og marked. 1999.