NTNUs entreprenørskole

NTNUs entreprenørskole

NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

MIENTRE, Fri Dec 01 10:09:33 CET 2023 | M2

NTNUs Entreprenørskole er et 2-årig masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk erfaring som gründer i egen bedrift. Målet til studiet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

Som student jobber du sammen med to til tre medstudenter på NTNUs Entreprenørskole i et tverrfaglig team. Teamet kan ta utgangspunkt i en egen idé eller jobbe sammen med en ekstern idéhaver. I halvannet år skal teamet jobbe med et forretningsprosjekt basert på denne idéen. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. Flere team velger også å jobbe videre med bedriften etter endt studium, og mange prosjekt som ble startet på Entreprenørskolen er i dag suksessfulle bedrifter. Eksempler på dette er Connect LNG, PramPack, Douchebags, Graphiq, Exero, og Trevarefabrikken.

Les mer om hva du lærer

Rundt halvparten av de uteksaminerte studentene fortsetter å arbeide med prosjektet initiert gjennom Entreprenørskolen. Det er en skrikende mangel på forretningsutviklere, og våre kandidater har fått meget attraktive jobber, eksempelvis i Equinor, Schibsted, Deloitte, Accenture og McKinsey.

Les mer om jobbmulighetene

Studentene ved NTNUs Entreprenørskole jobber intensivt og tett sammen, noe som fører til at de knytter sterke bånd og vennskap til hverandre som varer resten av livet. Det sosiale miljøet er en stor del av NTNUs Entreprenørskole, og det blir gjort mye for at studentene skal få gode relasjoner til hverandre.

Studentene har en egen inkubator med egne kontorer og pauserom på Campus Gløshaugen på NTNU. I samme bygg holder det også til flere andre studentorganisasjoner innenfor innovasjon og entreprenørskap slik som Start NTNU, Spark NTNU, Designhjelpen og FRAM NTNU, noe som bidrar positivt til økt aktivitet i innovasjonsmiljøet på NTNU.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori. Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester, både obligatoriske emner og valgbare emner. Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.

Les mer om studiets oppbygning

Du kan søke opptak til Entreprenørskolen med bakgrunn i ingeniørfag, realfag, humaniora og samfunnsvitenskapelige fag. Du søker via NTNUs Søknadsweb. I tillegg må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner på Entreprenørskolens hjemmeside. Et begrenset antall studenter blir kalt inn til intervju. Opptak skjer med bakgrunn i en helhetsvurdering med fokus på motivasjon, tidligere erfaringer og karakterer. Rundt 35 studenter tas opp årlig.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om opptak og fag, eller om studiemiljøet i Trondheim? Send epost til es.rekruttering@iot.ntnu.no.

Du kan også ta kontakt med studieveileder, eller besøke Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på campus Gløshaugen, i 12. etasje i Sentralbygg 1.

Kontakt og veiledning