NTNUs Entreprenørskole

Masterprogram/sivilingeniør 2-årig, Trondheim

NTNUs Entreprenørskole

Om MIENTRE

Om Entreprenørskolen

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk  erfaring som gründer i egen bedrift. Målet vårt er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

Som student jobber du sammen med to til fire medstudenter i et tverrfaglig team. Teamet arbeider med et forretningsprosjekt i halvannet år. Du kan ta utgangspunkt i din egen idé eller jobbe sammen med eksterne idéhavere. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. Flere prosjekt som ble startet på Entreprenørskolen er i dag suksessfulle bedrifter.


Opptak MIENTRE

Opptakskrav

Du kan søke opptak til Entreprenørskolen med bakgrunn i ingeniørfag, realfag, humaniora og samfunnsvitenskapelige fag. Du søker via NTNUs Søknadsweb. I tillegg må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner på Entreprenørskolens hjemmeside.

Et begrenset antall studenter blir kalt inn til intervju. Opptak skjer med bakgrunn i en helhetsvurdering med fokus på motivasjon, tidligere erfaringer og karakterer. Rundt 35 studenter tas opp årlig.


Jobbmuligheter MIENTRE

Jobbmuligheter

Rundt en tredjedel av de uteksaminerte studentene fortsetter å arbeide med prosjektet initiert gjennom Entreprenørskolen. Det er en skrikende mangel på forretningsutviklere, og våre kandidater har fått meget attraktive jobber, eksempelvis i Statoil, Schibsted, Accenture og McKinsey.


Studiets oppbygning MIENTRE

Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori. Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester, både obligatoriske emner og valgemner.

Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.


Studieveiledning MIENTRE

Studieveiledning

Har du spørsmål om opptak og fag, eller lurer du på hvordan studiemiljøet i Trondheim er? Send epost til es.rekruttering@iot.ntnu.no.

Du kan også besøke Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på campus Gløshaugen, i 12. etasje i Sentralbygg 1.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MIENTRE
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)
  • Gradsnavn: Master i teknologi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim