NTNUs Entreprenørskole

Masterprogram/sivilingeniør 2-årig, Trondheim

NTNUs Entreprenørskole

Om MIENTRE

Om Entreprenørskolen

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk  erfaring som gründer i egen bedrift. Målet til studiet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

Som student jobber du sammen med to til tre medstudenter på NTNUs Entreprenørskole i et tverrfaglig team. Teamet kan ta utgangspunkt i en egen idé eller jobbe sammen med en ekstern idéhaver. I halvannet år skal teamet jobbe med et forretningsprosjekt basert på denne idéen. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. Flere team velger også å jobbe videre med bedriften etter endt studium, og mange prosjekt som ble startet på Entreprenørskolen er i dag suksessfulle bedrifter. Eksempler på dette er Connect LNG, PramPack, Douchebags, Graphiq, Exero, og Trevarefabrikken.

Du kan lese mer om NTNU's Entreprenørskole på studentenes egen hjemmeside.


Opptak MIENTRE

Opptakskrav

Du kan søke opptak til Entreprenørskolen med bakgrunn i ingeniørfag, realfag, humaniora og samfunnsvitenskapelige fag. Du søker via NTNUs Søknadsweb. I tillegg må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner på Entreprenørskolens hjemmeside.

Et begrenset antall studenter blir kalt inn til intervju. Opptak skjer med bakgrunn i en helhetsvurdering med fokus på motivasjon, tidligere erfaringer og karakterer. Rundt 35 studenter tas opp årlig.


Jobbmuligheter MIENTRE

Jobbmuligheter

Rundt halvparten av de uteksaminerte studentene fortsetter å arbeide med prosjektet initiert gjennom Entreprenørskolen. Det er en skrikende mangel på forretningsutviklere, og våre kandidater har fått meget attraktive jobber, eksempelvis i Equinor, Schibsted, Deloitte, Accenture og McKinsey.


Studiets oppbygning MIENTRE

Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori. Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester, både obligatoriske emner og valgbare emner.

Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.


Kontakt MIENTRE

Kontakt

Har du spørsmål om opptak og fag, eller om studiemiljøet i Trondheim? Send epost til es.rekruttering@iot.ntnu.no.

Du kan også ta kontakt med studieveileder, eller besøke Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på campus Gløshaugen, i 12. etasje i Sentralbygg 1.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: MIENTRE og MENTRE
Studieprogram: NTNUs Entreprenørskole
Gradsnavn:Master i teknologi og Master i entreprenørskap
Studiepoeng: 120
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

LagreLagreLagre

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona