Industriell innovasjon og digital sikkerhet

Industriell innovasjon og digital sikkerhet

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MIIDS, Sat Dec 02 15:12:37 CET 2023 | M2

 

SIKKERT SAMSPILL MELLOM MENNESKE OG TEKNOLOGI

Forståelse for sikker digitalisering og bærekraftig utvikling er døråpner til morgendagens arbeidsliv.

Mange av våre studenter får jobb før endt studie.

Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS) gir deg viktig kompetanse innen blant annet:

  • digitale forretningsmodeller  
  • digital transformasjon 
  • innovasjonsprosesser og ledelse i komplekse organisasjoner 
  • Informasjonssikkerhet 
  • den norske bedrifts- og ledelsesmodellen 
  • sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling 
  • industri 4.0/5.0 

MIIDS er et etterspurt og tverrfaglig studieprogram som er et samarbeid mellom Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på Gjøvik og Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

Webinar med informasjon om studiet og intervju med studenter

I studiet vil du lære om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft med grunnlag i den pågående digitale endringen i samfunnet.

Les mer om hva du lærer

Våre studenter er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet og flere får jobb før de er ferdige med studiet innenfor mange bransjer.  

Studentintervju

Navn: Embla Jenssen
Arbeidssted: KPMG

Utdanning: Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse med fordypning i forvaltningsinformatikk (UiO). Nå går jeg Master i Industriell Innovasjon og Digital Sikkerhet. 

Uteksamineres: Vår 2023

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?  

Jeg starter i KPMG høsten 2023. KPMG er et kompetansehus som tilbyr tjenester innen blant annet rådgivning, revisjon og forretningsjus. 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din? 

Jeg skal jobbe i avdelingen Cyber and Security, en av tjenesteområdene i KPMG Advisory. Der arbeider man med cyber og sikkerhet fra ulike innfallsvinkler, for eksempel gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, rådgivning i behandling av personopplysninger og sikkerhet i alle faser av digital transformasjon. 

Hvordan fant du jobben? 

Jeg var veldig aktiv på LinkedIn i perioden jeg søkte på jobber, og fant stillingsutlysningen der. Jeg hadde snakket med KPMG på karrieredag fra før og fått et veldig godt inntrykk, så sendte raskt inn søknad!

Hva har MIIDS-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt? 

Den har betydd ganske mye! Gjennom MIIDS har jeg funnet ut av hva jeg har lyst til å drive med, og sånn sett har studiet pekt ut en retning i arbeidslivet for meg. 

Jeg ville nok heller ikke fått jobben uten MIIDS, da jeg tror tverrfaglighet er en stor styrke i et kompetansehus som KPMG. For meg ble det i hvert fall tydelig under jobbintervju at jeg har noe å bidra med basert på kunnskapen jeg har fått gjennom studiet. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene? 

På bachelor var jeg veldig aktiv i organiseringen rundt fadderukene, og jeg fortsatte å være aktiv i studentfrivilligheten da jeg begynte i Gjøvik. Om det hadde en direkte påvirkning på jobb er jeg usikker på, men det har gitt meg mange nyttige erfaringer jeg kunne trekke frem under jobbintervjuet. For eksempel konflikthåndtering og stress. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Bruk ressursene du har rundt deg! Vær aktiv på plattformer som LinkedIn og NTNU Bridge, dra på karrieredager og knytt nettverk. NTNU Karriere har også mange ressurser for studenter, enten det er jobb underveis i studiene eller man skal ut i arbeidslivet. Og til slutt – søk en gang for mye enn en gang for lite! Husk at svaret alltid er nei hvis man aldri spør. 

Portrett av student som smiler. Foto

Arbeidssted: Renovasjonsselskapet GLØR IKS
Navn: Sverre Sørbye Larsen
Bakgrunn: Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Universitetet i Agder (2018), MIIDS 2021-2023
Uteksamineres: Våren 2023

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Jeg jobber i renovasjonsselskapet GLØR. Vi er drøyt 70 ansatte, og er den lokale partneren i avfallsspørsmål i Lillehammer-regionen. Vi håndterer både det kommunale avfallet fra innbyggerene våre, i tillegg til næringsavfall fra bedriftsmarkedet. Vi jobber for at avfall skal ha høyest mulig verdi, og at ressurser ikke går til spille. Vi jobber med sirkulær økonomi i praksis!

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din? 

Stillingen min er en prosjektlederstilling innenfor sirkulær økonomi, bærekraft og innovasjon. Stillingen er plassert direkte under daglig leder i selskapet. Jeg begynte i stillingen i slutten av november 2022, altså har jeg skrevet masteroppgaven ved siden av jobb. Det første halve året har jeg jobbet med klimaregnskap, søkt klimasatsmidler, og jeg har vært med i utvikling av ny strategi i selskapet med bærekraft som ledestjerne. I tillegg har jeg ansvar for flere prosjekter som går og har gått nå på våren. 

Hva har MIIDS-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt? 

Den har betydd veldig mye for meg! Jeg gikk inn i studiet med en tanke om at jeg ville jobbe med teknologi, og forståelsen jeg har fått for samspillet mellom digitalisering, bærekraft og virksomhetsstyring har gitt meg veldig mye. Studiet har gitt en tverrfaglighet jeg mener er svært verdifull i arbeidsmarkedet.

Ville du fått jobben hvis du ikke hadde gått MIIDS?

Nei, det hadde jeg ikke!

Les mer om jobbmulighetene

Studentene på Master industriell innovasjon og digital sikkerhet er en sammensveiset gjeng med god kontakt på tvers av klassene, både faglig og sosialt. Klassene arrangerer pizza- og skrivekveld, 17.mai frokoster, julebord, hyttetur og mer. MIIDS-studentene holder sammen på karrieredager, arrangementer på studenthuset eller faglige arrangementer og opplever at de får til å skape et trygt og sosialt miljø sammen.

RIK er linjeforeningen som de første kulls MIIDS studenter forholder seg til.
 

Les mer om studiemiljøet

De tre første semestrene vil du ta emner innenfor ledelse og styring, økonomi og sikkerhet i tillegg til et spesialiseringsprosjekt. I det siste semesteret skriver du masteroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

Du må ha en bachelor i økonomi og administrasjon, informasjonsteknologi, dataingeniør, logistikk eller tilsvarende for å søke på masterprogrammet.

Lurer du på om din bakgrunn kvalifiserer deg til studiet, ta gjerne kontakt med oss.

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning