Finansiell økonomi – 2-årig master

Finansiell økonomi – 2-årig master

Finansiell økonomi - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MFINØK, Tue Apr 16 02:29:08 CEST 2024 | M2

Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes funksjonsmåte og tilbud, etterspørsel og verdsetting av finansielle aktiva. Mastergraden i finansiell økonomi gir et unikt overblikk og helhetsperspektiv på kapitalmarkedenes funksjonsmåte.

En master i finansiell økonomi passer for deg som har bakgrunn i samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon eller andre fagområder som innebærer sterk analytisk trening med anvendelse på økonomi, og som ønsker spesialisert kunnskap om kapitalmarkeder og empiriske metoder relevante for finansiell økonomi.

Med en mastergrad i finansiell økonomi vil du besitte en unik kombinasjon av teoretisk innsikt og evne til å gjennomføre selvstendige analyser av finansielle markeder. Kombinasjonen av teoretisk innsikt og trening i empirisk analyse gjør deg godt skikket til å fange opp utviklingstrekk i markeder karakterisert ved raske endringer.

Studiet egner seg for deg som har anlegg for kvantitativ analyse og interesse for finansielle markeder.

Les mer om hva du lærer

Kandidater med en fullført mastergrad i finansiell økonomi er ettertraktet arbeidskraft i mange ulike stillinger. Finansiell økonomi kvalifiserer deg særlig for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter. Denne type virksomheter etterspør i økende grad kompetanse til å bearbeide og tolke store datamengder som grunnlag for bedre beslutninger. Masterprogrammet i finansiell økonomi er særlig laget for å møte denne etterspørselen. 

Les mer om jobbmulighetene

Som student på master i finansiell økonomi har du ukentlige forelesninger og øvinger. Du vil nok også tilbringe mye tid på campus med dine medstudenter, og kanskje særlig på masterlesesalene våre, som fungerer som både arbeidsplass og sosialt møtested for våre studenter.

Instituttet har en aktiv linjeforening som arrangerer alt fra temafester og utenlandsturer til spennende gjesteforelesninger du kan være med på. Vi har et tett sammensveiset studiemiljø på tvers av masterprogrammene i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi, slik at du også blir godt kjent med studenter fra andre studieprogram.

Les mer om studiemiljøet

Første og andre semester består av obligatoriske emner. Tredje semester består av en blanding av obligatoriske emner og ett valgemne, hvor du kan fordype deg videre i det du er mest interessert i innenfor fagfeltet. Graden avsluttes med en masteroppgave, som skrives i siste semester.

Les mer om studiets oppbygning

For å være kvalifisert for opptak til master i finansiell økonomi må du ha fullført en bachelorgrad, faglig fordypning som kvalifiserer til opptak (se under) og ha minimum C i snitt.

For å være faglig kvalifisert til studiet må du enten ha fullført og bestått

  • minst 90 sp i samfunnsøkonomi (inkludert metode)
  • emner tilsvarende bachelorgrad i økonomi og administrasjon, i tråd med NRØA sin rammeplan

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@econ.ntnu.no.

Kontakt og veiledning