Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Årsstudium i økonomi og administrasjon

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Gjøvik
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 20
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅRØKLED, Mon Sep 25 15:04:56 CEST 2023 | AR

Årsstudiet tar utgangspunkt i næringslivets behov og krav, og gir deg innsikt i grunnleggende utfordringer rundt økonomi og ledelse. Studiet gir en innføring i mange fagfelt som anses som viktige for næringslivet.

Les mer om hva du lærer

Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen et stort og komplekst fagfelt, men gir imidlertid ikke alene en tilstrekkelig bakgrunn for å kunne møte de krav som stilles i arbeidslivet.

Det er først og fremst i kombinasjon med tidligere utdanning, arbeidserfaring eller videre studier at dette årsstudiumet kommer til sin rett.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på NTNU Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø. Når du studerer er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er et årsstudium på lavere grads nivå med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 20. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense i førstegangsvitnemålskvoten og opptaksgrense på 45,2 poeng i ordinær kvote.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Kontakt og veiledning