Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Årsstudium i økonomi og administrasjon

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 40
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅØKADM, Sat Apr 13 17:53:10 CEST 2024 | AR

Et årsstudium i økonomi/administrasjon vil vise deg bredden i fagområdet. Du starter med en innføring i bedriftsøkonomisk analyse, som handler om å sette tall på en virksomhets knappe ressurser. I tillegg vil du lære hvordan organisasjoner fungerer, og dermed hvordan de kan koordinere sine aktiviteter på en slik måte at de tar vare på sine knappe ressurser på best mulig måte.

Du vil også lære om hvordan prosjekter organiseres, hvordan markeder fungerer, og hvordan man kan forstå kundene sine. Studiet gir deg nyttig kunnskap enten du vil bruke det som en del av et annet studium eller som starten av en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Årsstudiet gir deg kunnskap i de sentrale teoriene og metodene i det økonomisk-administrative fagområdet. Du blir kjent med ulike bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer, og vil kunne tilegne deg evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse rundt disse problemstillingene.

Les mer om hva du lærer

Årsstudiet egner seg som kombinasjon til annen utdanning, som etterutdanning eller kan inngå i en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Les mer om jobbmulighetene

Studentforeningen STØH er en av byen mest aktive studentforeninger. Gjennom fadderordningen møter STØH de nye studentene første studiedag og kan gjennom sine tretten underutvalg tilby noe for alle. Meld deg inn i studentforeningen, det vil du ha stort utbytte av. Du velger selv hvor mye eller hvor lite du ønsker å engasjere deg.

Les mer om studiemiljøet

Årsstudiet skal bestå av 8 emner à 7,5 studiepoeng. 5 emner er obligatoriske og 5 emner er valgbare (du velger 3).

Les mer om studiets oppbygning

Studiet krever generell studiekompetanse.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). 

 

Ordinær kvote: 

2023: 60,4

2022: 60,8

2021: 62,6

 

Førstegangsvitnemål:

2023: 52,5

2022: 52,7

2021: 53,3

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Søknad og opptak

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

På opptakskontorets sider finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Opptakskontoret:

  opptak@ntnu.no  |    73 59 77 00

 

Ønsker du å kontakte oss på NTNU Handelshøyskolen?

https://www.ntnu.no/hhs/kontakt

Kontakt og veiledning