Master i Ledelse av Teknologi

Master i Ledelse av Teknologi

Master i ledelse av teknologi

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

ØAMLT, Tue Dec 05 16:13:21 CET 2023 | M2

Master i ledelse av teknologi (MLT) er et praktisk rettet studium som lar deg kombinere det beste fra to utdanninger. MLT ble startet opp på direkte etterspørsel fra næringslivet og uteksaminerte kandidater er særdeles attraktive på arbeidsmarkedet.

Som student på MLT får du:

 • Omfattende innsikt i økonomi- og ledelsesfaget, samtidig som studiet bygger videre på din bachelorgrad innenfor ingeniørvitenskap og teknologi.
   
 • En unik bakgrunn og et solid grunnlag for å møte utfordringer teknologibedrifter står overfor.

Formålet med studieprogrammet er å gi kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad en helhetlig forståelse av området teknologiledelse. Med en mastergrad i ledelse av teknologi tilegner du deg kunnskap og kompetanse om hvordan man ivaretar lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter.

Sjekk ut MLT sin Instagramkonto! Der finner du masse informasjon om livet som student på MLT, på utveksling, og i arbeidslivet etterpå. 

Gjennom emner i ledelse, strategi, økonomi/finans og innovasjon vil du få en bred forretningsforståelse. Samtidig som du med valgemner vil få muligheten til å spesialisere deg innenfor spesifikke fagfelt.

Du lærer hvordan ivareta lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter. Med et økende behov for ingeniører og teknologer, er det behov for ledere som en helhetlig forståelse av teknologiledelse, teknisk kompetanse og innsikt i hvordan organisasjoner fungerer.

MLT er et praktisk rettet studium som lar deg kombinere det beste fra to utdanninger. Du vil jobbe mye med ulike case- og prosjektoppgaver sammen med dine medstudenter og i tett kontakt med næringslivet.

Les mer om hva du lærer

Den omfattende innsikten MLT-studentene får innenfor fagområdet økonomi og ledelse gir en svært fleksibel utdanning med et bredt spekter av karrieremuligheter. Bedrifter med behov for denne typen kompetanse finnes i alle bransjer, både kommunalt, statlig og, ikke minst, i privat sektor. Vi opplever at MLT-kandidatene er ettertraktet i arbeidslivet og at et stort antall får jobbtilbud allerede før de er ferdige med studiene.

En karriereundersøkelse utført våren 2020, viser at kandidater får gode relevante stillinger. Halvparten har lederstillinger i løpet av en 4-års periode etter uteksaminering. Typiske stillinger for de som svarte på undersøkelsen var:

 • Prosjektledere
 • Prosjektkonsulenter
 • Produkstspesialister
 • Fagansvarlige
 • Anleggsledere
 • Dritfssjefer
 • Forretningsanalytikere

 

Les mer om jobbmulighetene

Studentforeningen STØH er en av byen mest aktive studentforeninger. Gjennom fadderordningen møter STØH de nye studentene første studiedag og kan gjennom sine tretten underutvalg tilby noe for alle. Meld deg inn i studentforeningen, det vil du ha stort utbytte av. Du velger selv hvor mye eller hvor lite du ønsker å engasjere deg.

Ettersom kullene på MLT er relativt små med ca. 40 aktive studenter, blir man godt kjent og får en ordentlig "klassefølelse". Du møter andre som har samme faglige interesser, og blir godt sammensveiset gjennom mye teamarbeid i løpet av studiet.

Det at man har ulik bachelor/ grunnutdanning gjør det ekstra spennende og dynamisk. Det er høyt engasjement både faglig og sosialt. På eget initiativ arrangeres det ofte aktiviter som hytteturer og middagstreff i tillegg til det som arrangeres i regi av studentforeningen STØH.

Master har en egen fadderuke bare for masterstudenter ved NTNU Handelshøyskolen.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er satt sammen av fire obligatoriske fellesemner à 7,5 studiepoeng i hvert av de to første semestrene. Kursene vil belyse ledelse av teknologi fra et økonomisk, organisatorisk, markedsmessig og teknologisk perspektiv.

Obligatorisk aktivitet

Vi gjør oppmerksom på at dette er et fulltidsstudium, med undervisning og gruppeøvinger på dagtid. Det er et krevende studium som ikke er lagt opp til å kunne ta ved siden av full jobb.

Les mer om studiets oppbygning

Opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet er fullført og bestått 3-årig grunnutdanning som ingeniør, bachelor i teknologifag eller tilsvarende. Søkere til mastergrad i ledelse av teknologi, må ha en gjennomsnittskarakter på karakteren C eller bedre. Videre må følgende fagkrav være oppfylt: 75 studiepoeng med realfag og metodefag, hvor 10 studiepoeng er i matematikk og statistikk.

En generell regel vi har for søkere til MLT er at du enten må være teknolog eller ingeniør for å kunne være kvalifisert søker for opptak. Om du er teknolog eller ingeniør avgjøres enten ved tittelen du får fra studieprogrammet du går på, og/eller antall realfag du har i studieprogrammet ditt (minimum 75 sp). Realfag er enten tekniske emner eller ingeniørfaglige emner. Metodefag på 10 sp som vi krever i tillegg til 75 sp realfag, er matematikk og statistikk. Omfanget av hvert av disse to metodeemnene må være på minimum 5 sp hver. 

Hvis du er usikker på om ditt studium innfrir kravene ovenfor, så må du sjekke med din utdanningsinstitusjon om du innfrir kravet på 75 sp innen teknologiske/ingeniørfaglige emner(realfag). Dere som er ingeniører og får dette som tittel på deres vitnemål, er som regel kvalifiserte søkere til MLT.
 

Eksempler på grunnutdanning: Bioingeniør | Byggingeniør | Dataingeniør | Digital infrastruktur og cybersikkerhet | Elektroingeniør | Elektrifisering og digitalisering| Logistikkingeniør | Maskiningeniør | Kjemiingeniør | Bioteknolog | Digital forretningsutvikling | Mat-teknologi | Informatikk | 3-årig teknolog | Materialteknologi | Olje og gass

Les mer om opptak og opptakskrav

Søknad og opptak

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

På opptakskontorets sider finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Opptakskontoret:

  opptak@ntnu.no  |    73 59 77 00

Studieveiledere 

Våre studieveiledere svarer på dine spørsmål om utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevant og generelle spørsmål om studieprogrammet: 

  kontakt@hhs.ntnu.no  |    73 55 99 50

Kontakt og veiledning