Ledelse av teknologi

MLT/ Masterprogram 2-årig, Trondheim

Ledelse av teknologi


MLT-hovedkarusell

Illustrasjonsfoto: MLT-studenter jobber med gruppearbeid


Ledelse av teknologi

 

Om ledelse av teknologi

Master i ledelse av teknologi (MLT) er et praktisk rettet studium som lar deg kombinere det beste fra to utdanninger. Studieprogrammet gir kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad en helhetlig forståelse av området teknologiledelse. Med en mastergrad i ledelse av teknologi tilegner du deg kunnskap og kompetanse om hvordan man ivaretar lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter. 


Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet er fullført og bestått 3-årig grunnutdanning som ingeniør, bachelor i teknologifag eller tilsvarende. Søkere til mastergrad i ledelse av teknologi, må ha en gjennomsnittskarakter på karakteren C eller bedre.


Jobbmuligheter


Veien opp til de godt betalte lederjobbene blir kortere med en master i ledelse av teknologi. Med en master i ledelse av teknologi fra NTNU Handelshøyskolen, skiller du deg ut i mengden av ingeniører og investerer godt i din fremtidige verdi på arbeidsmarkedet.


Studiets oppbygging

Første studieår (første og andre semester) består av åtte obligatoriske felleskurs â 7,5 studiepoeng hver. Dette danner en felles plattform hvor studentene tilegner seg bred kunnskap om problemstillinger relatert til ledelse av teknologi. Alle kurs er praktisk anlagt, og studentene får opplæring og trening i entreprenørskap, teamledelse, innovasjon og strategi. Tredje semester består av to obligatoriske emner, og to valgemner. Det åpnes også for studentutveksling dette semesteret. I fjerde semester skal studentene skrive en masteroppgave. 


Kontakt


Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no


 

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: ØAMLT
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Master i ledelse av teknologi
  • Gradsnavn: Master i ledelse av teknologi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: NTNU Handelshøyskolen
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim