MLT/ Masterprogram 2-årig, Trondheim

Ledelse av teknologi


  • Illustrasjonsfoto: MLT-studenter jobber med gruppearbeid

     

  • Illustrasjonsfoto: MLT-studenter presenterer
  • Illustrasjonsfoto: Undervisningssituasjon

Velkommen til studiestart 2019

Mandag x. august - Studiestart

Mandag xx. august 

Kl. 11 - 11.15        Registrering (ved hovedinngangen på Handelshøyskolen)

Kl. 11.15 - 11.45   Velkomst og orienteringer

Kl. 11.45 - 12.00   Pause (gå til U33) 

Kl. 12.00 - 12.30  Informasjon om studiet og undervisningsopplegget v/ Tina Bjørnevik Aune

Kl. 12.30 - 12.45  Informasjon fra økonomibiblioteket

Kl. 13 - Tid for å treffe fadderne i A1

 

Felles immatrikulering for alle nye studenter 12. august

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter. Immatrikuleringen er frivillig for masterstudenter.

Nye studenter på master ved NTNU Handelshøyskolen trenger ikke være i Trondheim før undervisningen begynner XX. august. 

Torsdag xx. august - Brann- og sikkerhetskurs

13.00 - 14.00    Brann- og sikkerhetskurs for alle masterstudenter (Axx) 

Pensum og timeplan

For pensum, se emnebeskrivelser og Blackboard

Timeplanverktøy (krever brukerkonto på Innsida): innsida.ntnu.no/timeplan

 

 

Om ledelse av teknologi

Master i ledelse av teknologi (MLT) er et praktisk rettet studium som lar deg kombinere det beste fra to utdanninger. Studieprogrammet gir kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad en helhetlig forståelse av området teknologiledelse. Med en mastergrad i ledelse av teknologi tilegner du deg kunnskap og kompetanse om hvordan man ivaretar lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter. 


Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet er fullført og bestått 3-årig grunnutdanning som ingeniør, bachelor i teknologifag eller tilsvarende. Søkere til mastergrad i ledelse av teknologi, må ha en gjennomsnittskarakter på karakteren C eller bedre.


Jobbmuligheter


Veien opp til de godt betalte lederjobbene blir kortere med en master i ledelse av teknologi. Med en master i ledelse av teknologi fra NTNU Handelshøyskolen, skiller du deg ut i mengden av ingeniører og investerer godt i din fremtidige verdi på arbeidsmarkedet.

Studiets oppbygging

Første studieår (første og andre semester) består av åtte obligatoriske felleskurs â 7,5 studiepoeng hver. Dette danner en felles plattform hvor studentene tilegner seg bred kunnskap om problemstillinger relatert til ledelse av teknologi. Alle kurs er praktisk anlagt, og studentene får opplæring og trening i entreprenørskap, teamledelse, innovasjon og strategi. Tredje semester består av to obligatoriske emner, og to valgemner. Det åpnes også for studentutveksling dette semesteret. I fjerde semester skal studentene skrive en masteroppgave. 


Studieveiledning


Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no

 

 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master 2-årig
Studieprogramkode: OAMLT
Studiepoeng: 120

NTNU Handelshøyskolen
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Campus Elgeseter
Søknadsfrist: 15. april