Fagenhet for sykepleie

  • Helsearbeider hjelper eldre kvinne

  • Studenter i forelesningssal

  • Demonstrasjon av livredning på dukke

  • Helsepersonell hjelper pasient

Om fagenhetene

Om fagenhetene

Vi kjennetegnes ved innovative læringsformer og utdanner personell for morgendagens helsetjenester. 

Forskning

Nærheten til praksisfeltet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten danner grobunn for innovasjon og forskning ved fagenhetene. Dette er et sentralt svar på morgendagens helse- og tjenesteutfordringer. Ansatte ved fagenhetene bidrar i forskningsgruppene ved instituttet. 

Fagenhet for sykepleie

Utdanning

Vi tilbyr:

Utdanningene har rundt 730 studenter. 

 

Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie

Utdanning

Vi tilbyr:

Utdanningene har rundt 110 studenter.


Ansatte

Ansatte ved Fagenhet for sykepleie og Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie


Ansattliste