Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Thyli, Bente; Dawes, Twinkle; Sharma, Madhu. (2010) Eldre og helse. Folkehelse i et migrasjonsperspektiv.