Wenke Iren Gamme

Psykiatrisk sykepleier / Universitetslektor

wenke.gamme@ntnu.no
47230418 Helvin-bygget, D217, Gjøvik