Wenche Bergseth Bogsti

Førstelektor, Fagenhetsleder Fagenhet for sykepleie

wenche.bogsti@ntnu.no
61135338 99264821 Helvin-bygget, D233, Gjøvik