Bakgrunn og aktiviteter

Cand.Scient. - Farmakologi.

Undervisningserfaring innen farmakologi, farmakoterapi, fysiologi, mikrobiologi, cellebiologi, biokjemi, tumorbiologi, medikamentregning, medikamenthåndtering, kvantitativ metode og veiledning av bacheloroppgaver.

Forskningserfaring innen farmakologi, toksikologi, ernæring og klinisk utprøving.

Studieprogramledererfaring innen Farmasi og Prehospitalt arbeid - Paramedic.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Higashi, N.; Imai, K; Sato, M.; Sato, T.; Kojima, N.; Miura, M.; Wold, Heidi Libæk; Moskaug, Jan Ø.; Norum, Kr.; Wake, K.; Blomhoff, Rune. (2004) Intralobular distribution of vitamin A: storing lipid droplets in hepatic stellate cells with special reference to polar bear and arctic fox. Comparative Hepatology.
  • Senoo, Haruki; Wake, Kanjiro; Wold, Heidi Libæk; Higashi, Nobuya; Imai, Katsuyuki; Moskaug, Jan Øivind; Kojima, Naosuke; Miura, Mitsutaka; Sato, Takeya; Sato, Mitsuru; Roos, Norbert; Berg, Trond; Norum, Kaare Reidar; Blomhoff, Rune. (2004) Decreased capacity for vitamin A: storage in hepatic stellate cells for arctic animals. Comparative Hepatology.
  • Wold, Heidi Libæk; Wake, K.; Higashi, N.; Wang, D.; Kojima, N.; Imai, K; Blomhoff, Rune. (2004) Vitamin A distribution and content in tissues of the lamprey, lampetra japonica. ?. vol. 276 (2).
  • Myhre, Anne M; Carlsen, Monica H.; Bøhn, Siv K; Wold, Heidi Libæk; Laake, Petter; Blomhoff, Rune. (2003) Water-miscible, emulsified, and solid forms of retinol supplements are more toxic than oil-based preparations. American Journal of Clinical Nutrition. vol. vol 78 (no 6).