Bakgrunn og aktiviteter

Cand.Scient. - Farmakologi.

Undervisningserfaring innen farmakologi, farmakoterapi, fysiologi, mikrobiologi, cellebiologi, biokjemi, tumorbiologi, medikamentregning, medikamenthåndtering, kvantitativ metode og veiledning av bacheloroppgaver.

Forskningserfaring innen farmakologi, toksikologi, ernæring og klinisk utprøving.

Studieprogramledererfaring innen Farmasi og Prehospitalt arbeid (Paramedisin/Paramedic).