Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsstipendiat i Helsevitenskap. 2017-2022

Doktorgradsarbeidet handler om å  implementere team ferdigheter i Bachelor i Sykepleieutdanningen.ved at TeamSTEPPS team trenings programmet flettes aktivt inn i relevante emner.  

Utdanning

Videreutdanning i Intensivsykepleie

Tverrfaglig veiledningspedagogikk

Høgskolepedagogikk

Master i klinisk sykepleie

Fasilitator i simulering

Arbeidserfaring

Klinisk praksis fra medisinsk avdeling og medisinsk intensiv 1983-2009

Praksisveiledere medisinsk avdeling 2001-2003

Lærer og Lektor på videreutdanning i intensivsykepleie fra 2003-2018

Tillitsverv

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Høgskolen i Gjøvik fra 2013-2017.

Medlem av fylkestyret for Norsk sykepleieforbund i Oppland 2015-2020