Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Emneansvar for sykdomslære for Bachelor i Paramedisin
  • Underviser i mange tema innenfor sykdomslære
  • Underviser om respirasjon og respiratorbehandling for videreutdannelse i anestesi og intensivsykepleie
  • Deltar som fasilitator og operatør ved interne og eksterne kurs ved Senter for simulering og pasientsikkerhet IHG

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

  • Haugom, Jon Viktor. (2021) Kritiske kommentarer gjør at jeg vegrer meg for å tilkalle akutt-teamet. Universitetsavisa.
  • Haugom, Jon Viktor; Stokke, Randi; Tosterud, Randi Beate; Lilleby, Hans Martin; Ødegården, Terje. (2021) "Det skjer noe i rommet" - sammenligning av to debrifingstrukturer. Læringsfestivalen 2021 . NTNU; Digitalt. 2021-05-10 - 2021-05-11.
  • Stokke, Randi; Tosterud, Randi Beate; Ødegården, Terje; Haugom, Jon Viktor. (2021) Critical response process as a structure of debriefing. SESAM 26th annual meeting Seville 2021 . SESAM Society for simulation in Europe; Virtual international conference. 2021-04-14 - 2021-04-16.

2020

2017

  • Haugom, Jon Viktor; Tosterud, Randi Beate; Ødegården, Terje. (2017) Program for students to achieve simulation competence. Society for Simulation in Europe ; 2017-06-13 - 2017-06-16.

2012

  • Haugom, Jon Viktor; Ødegården, Terje; Kjernlie, Dag Frode; Johansson, Inger Signe. (2012) A comparison of the responses of nurses working in medical and surgical wards to patients whose condition is deteriorating. International Society for Rapid Response System . International Society for Rapid Response System; Sydney. 2012-05-07 - 2012-05-09.