Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fjær, Kari Kirkbakk; Skundberg-Kletthagen, Hege. (2020) Samarbeid med pårørende. Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver.
  • Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje. (2015) Gjennomføring av simuleringen. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Fjær, Kari Kirkbakk. (2015) Fagområdet psykiatrisk sykepleie for bachelorstudenter. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.

Rapport/avhandling