Paramedisin

Paramedisin

Paramedisin

Oda Hveem, NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Gjøvik
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 30
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BPARAMED, Sat Apr 13 17:11:45 CEST 2024 | B3

Er du klar for et meningsfullt, variert og utfordrende yrke? Ønsker du å være den som gir den første behandlingen til mennesker som trenger livreddende hjelp?

Da er bachelor i paramedisin ved NTNU på Gjøvik midt i blinken for deg!

Som paramedisinstudent ved NTNU på Gjøvik har du tilgang på topp moderne fasiliteter for helsefaglig simulering. Her øver du på situasjoner som du vil møte i arbeidslivet. Vi har blant annet en egen ambulansesimulator.

I tillegg er praksisstudier i ambulansetjenesten, legevakt, akuttmottak, i rehabilitering, rus og psykiatri en viktig del av bachelor i paramedisin. Som paramedisiner arbeider du ofte selvstendig i varierende situasjoner, og gjennom studieprogrammet utvikles kompetanse innen prehospitalt arbeid.

Praksisstudier er en viktig del av utdanningen og gjennomføres i nært samarbeid med tjenesteområder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

En paramedisiner jobber med akuttmedisin utenfor sykehus og i ambulansetjeneste (prehospitalt arbeid). Du vil møte mennesker i noen av livets mest krevende situasjoner, fra nyfødte til eldre, både friske og alvorlig fysisk eller psykisk syke. Du må være i stand til å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og bruke din kunnskap og dine ferdigheter i krevende situasjoner.

Samarbeid med andre profesjoner innen helse og teknologi, er svært viktig for å ivareta pasientsikkerhet i noen av menneskets mest sårbare situasjoner.

Ved sykdom er ambulansetjenesten ofte det helsetilbudet pasienten møter først. Paramedisinere er derfor et viktig bindeledd mellom aktørene i helsevesenet. De vurderer i en tidlig og ofte uavklart fase behovet for akutt helsehjelp, de forebygger og behandler sykdom og skade, og lindrer lidelse. Paramedisinere gir omsorg og bidrar til at menneskeverdet ivaretas i livets sluttfase. Ofte skal de håndtere pasienter med komplekse og sammensatte tilstander.

Les mer om hva du lærer

Med en bachelor i paramedisin, er du kvalifisert til å jobbe i ambulansetjenesten, AMK (113) og legevaktsentraler (116117).

Du vil også være aktuell for en jobb innen for eksempel luftambulanse, kommunebaserte tjenester, rusomsorg, akuttpsykiatri, akuttmottak, offshore og forsvaret.

Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

Videre studier

Du kan også søke om opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved både ved NTNU og andre utdanningsinstitusjoner.

For mange er fadderuka det første møtet med det sosiale rundt studentlivet. I løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med de du skal studere sammen med.

FRESK er linjeforeningen for helsefag ved NTNU i Gjøvik, og med over 1000 medlemmer er de den største linjeforeningen på campus. Foreningen arrangerer ulike faglige og sosiale tilstelninger; julebord, karrieredag og fagkvelder som f.eks. anatomikvelder og «hva feiler det deg»-konseptet.

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU? Sjekk ut Instagramkontoen NTNUstudent.

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i paramedisin er et fulltids studium på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. De tre studieårene består hovedsakelig av følgende tema:

Første studieår

Første studieår gir en introduksjon til paramedisin, der du blir kjent med yrkets historie og egenart. Vi fokuserer også på basisfag som anatomi, fysiologi, farmakologi, helserett, kommunikasjon, etikk og sykdomslære. I tillegg tar du fellesemnet examen philosophicum.

Andre studieår

I andre studieår jobber vi mer spesifikt mot paramedisin som fag og yrke. Hovedtema i høstsemesteret er akuttmedisin, og du er ute i din første lange praksisperiode i ambulansetjenesten. I vårsemesteret er det et spesielt fokus på psykisk helsearbeid. Her lærer du også om traumatologi.

Tredje studieår

I tredje studieår jobber vi videre med operativt ambulansearbeid. Her går vi i dybden i fagene, både gjennom teori og praksis.

I femte semester kommer et emne i teknologiforståelse som er felles med en rekke andre bachelorprogram i helsefag.

I sjette semester skriver du bacheloroppgave med fordyping i paramedisin.

Praksis

Praksis er en viktig del av bachelor i paramedisin. Praksisstudiene foregår i ambulansetjenesten, i tillegg til innen psykiatri, legevakt og på spesialavdelinger på sykehusene som føden, AMK og akuttmottak.

Praksisstudiene gir deg opplæring i paramedisinfaget og foregår i samarbeid med pasienter og ansatte på praksisstedet. NTNU sørger for praksisplass til deg.

Se for øvrig Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Internasjonalisering/Utenlandsstudier

NTNU oppfordrer studentene til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du har mulighet til å ta deler av tredje studieår i utlandet og bli kjent med et annet land, språk og kultur.

Vi benytter engelsk litteratur og det vil bli gjesteforelesninger på engelsk. Det fokuseres i utdanningen på at studentene har forståelse for paramedisin som et internasjonalt yrke, og en grunnleggende oversikt over helseutfordringene i verden.

Mer informasjon finnes på temasiden til NTNU om utenlandsstudier og i strategien til Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse (se under).

Til studiet er det dessuten spesielt opptakskrav (PREHOS):

  • Du må dokumentere at du har førerkort klasse B manuell- eller automatgir fra senest 1. mars i opptaksåret
  • Du må bestå en fysisk opptaksprøve. I tillegg må du levere en egenerklæring for svømmedyktighet og oppfylte helsekrav til førerkort klasse D.

Påmeldingen til fysisk opptaksprøve er åpen fra 30. april til 15. mai.

Registrer søknaden din på Samordna opptak sine sider

Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Frist: 1. mars - frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse.

Du finner poenggrenser fra tidligere års opptak, på Samordna opptak sine nettsider.

Les mer om opptak og opptakskrav

Studenttorget ved NTNU i Gjøvik gir deg veiledning, rådgiving og service. Du finner oss i G-bygget på campus: Teknologiveien 22, Gjøvik.

Kontakt: studier@gjovik.ntnu.no

Kontakt og veiledning