Paramedisin

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik

Paramedisin


Bilde

Foto: Oda Hveem, NTNU

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 20. april Søknadsfrist

Paramedisin - forside

Om paramedisin

Er du klar for et meningsfullt, variert og utfordrende yrke? Er du interessert i en jobb der du gir den første behandlingen til mennesker som trenger livreddende akuttmedisinsk og psykososial hjelp? Da er bachelor i paramedisin ved NTNU på Gjøvik midt i blinken for deg!

En paramedisiner jobber med akuttmedisin utenfor sykehus og i ambulansetjeneste. Dette kalles prehospitalt arbeid. Riktig hjelp kan avgjøre liv eller død. Du vil møte mennesker i noen av livets mest krevende situasjoner, fra nyfødte til eldre, både friske og alvorlig fysisk eller psykisk syke. Du må være i stand til å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og bruke din kunnskap og dine ferdigheter i krevende situasjoner.


Søk opptak

Søknadsfrist 20. april kl. 14:00

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 30 studenter i Gjøvik. Opptaksgrensene i 2021 var 50,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 57,9 poeng i ordinær kvote.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse
 • Førerkort klasse B, manuell eller automatgir, senest 1. mars i opptaksåret.
 • Bestått fysisk opptaksprøve

Jobbmuligheter

Med en bachelor i paramedisin fra NTNU er du kvalifisert for en rekke spennende arbeidsoppgaver i helsetjenesten.


Videre studier

Bachelor i paramedisin kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger, både ved NTNU og andre universiteter/høgskoler. 


Studiets oppbygning

Bachelor i paramedisin er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. Undervisningen er variert, og du veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.


Studiemiljø

Hvordan er det å være paramedisinstudent ved NTNU i Gjøvik?


Utenlandsopphold

Som student på bachelor i paramedisin ved NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Vi har avtaler med institusjoner i mange deler av verden.


Læringsutbytte

Når du har fullført bachelor i paramedisin, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder hvis du har spørsmål om bachelor i paramedisin.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: BPARAMED
 • Studieprogram: Paramedisin
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194554
 • Adgangsbegrensning: Ja (30 plasser)
 • Ansvarlig: Institutt for helsevitenskap Gjøvik
 • Studiested: Gjøvik

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2022

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?