Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde
Universitetslelektor, studieprogramleder for videreutdanning i anestesisykepleie, studiested Gjøvik

Kompetanse 
Hovedinteresse innen anestesisykepleie, akuttmedisin og simulering.

Bakgrunn
Utdannet sykepleier fra HiST, 1997. Erfaring som sykepleier fra hjertemedisinsk og akuttmottak, RiT(St.Olav). Utdannet anestesisykepleier Haukeland/Høgskolen i Bergen 2000. Erfaring som anestesisykepleier fra Haukeland og Gjøvik. Master i klinisk sykepleie Høgskolen i Gjøvik, 2012. Høgskolelærer/-lektor fra 2007/2009. 

Spesielle interesser
Simulering og nytenkning innen undervising. Engasjert i framtidas utdanning for sykepleiere (master/videreutdanning). Tidligere medlem av ALNSFs Utdanningsutvalg.