Fagenhet for sykepleie og Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie

 • Hvem er vi

  Fagenhet for sykepleie og Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie Hvem er vi

Sykepleie

Bachelor

Sykepleie

 • Grunnleggende sykepleie til mennesker i alle livsfaser
 • Fremmer helse og behandler sykdom
 • Gir etterspurt kompetanse som svarer til samfunnets behov

Mer om sykepleie-studiet


Klinisk sykepleie

Master

Klinisk sykepleie

 • Avansert klinisk sykepleie
 • Får kompetanse til å møte nye og mer komplekse helseutfordringer
 • Kvalifiserer til aktiv deltakelse i forskning og utviklingsarbeid

Mer om klinisk sykepleie


Paramedisin

Bachelor

Paramedisin

 • Førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i alle livsfaser, ofte under krevende arbeidsforhold
 • Riktige og raske beslutninger når minuttene teller

Mer om paramedisin


Avansert klinisk allmennsykepleie

Master

Avansert klinisk allmennsykepleie

 • Breddekompetanse i avanserte sykepleiefaglige problemstillinger
 • Større valgmulighet i arbeidsmarkedet
 • Mulighet for offentlig spesialistgodkjenning

Mer om avansert klinisk allmennsykepleie


Spesialsykepleie

Master

Spesialsykepleie

 • Fem studieretninger: anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon eller kreftsykepleie
 • Ivaretar akutt og/eller kritisk syke pasienter
 • Avansert kompetanse for primær- og spesialisthelsetjenesten

Mer om spesialsykepleie