Forskning

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Forskning

Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i seks forskningsgrupper, på tvers av fagenhetene. Senter for omsorgsforskning, øst er en egen fagenhet, og utøver forskning og forskningsfaglig bistand med mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Instituttets satsning på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming bidrar aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten og til helsefremming i lokalsamfunn.

Prosjekter

Prosjekter

Dette er noen av de større pågående FoU-prosjektene ved instituttet: 

 

Forskningsresultater og publikasjoner

Forskningsresultater og publikasjoner

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet Cristin:

Øvrig forskningsformidling