Forskning

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Forskning

Forskningen ved IHG er organisert i ett forskningssenter og tre forskningsgrupper. Flere av våre forskningsprosjekter går på tvers av senteret og gruppene. Forskningen omfatter tjenesteforskning, utdanningsforskning og helsefaglig forskning. 

Instituttets strategiske satsningsområder ved tildeling av interne midler har de siste årene hatt fokus på pasientsikkerhet og integrerte helsetjenester. For den kommende treårsperioden vil satsningsområdet være helsefaglig pedagogikk.

Visjonen vår er at forskningen skal bidra til utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester som i fremtiden gir tjenester med høy kvalitet og likeverdige helse- og levekår for alle. 

Du finner mer informasjon om forskningsaktivitetene og forskerne ved IHG ved å gå til informasjonssidene for forskningsgruppene og Senter for omsorgsforskning.


Forskningsbilde


Senter for omsorgsforskning


Laber og fasiliteter

Laber og fasiliteter


Forskningsresultater og publikasjoner

Forskningsresultater og publikasjoner

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet Cristin:

Øvrig forskningsformidling

Bilde forskningsgruppe

Bilde av en gruppe som samsnakker