Forskning

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Forskning

Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i tre forskningsgrupper, på tvers av fagenhetene. Senter for omsorgsforskning er organisert som egen enhet, og utøver forskning og forskningsfaglig bistand med mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Instituttets satsning på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming bidrar aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten og til helsefremming i lokalsamfunn.

Prosjekter

Prosjekter

En oversikt over pågående ph.d.-prosjekter ved instituttet finner du i «Ph.d.-boken».

Noen av de større FoU-prosjektene ved instituttet er: 

 

Sentre og laber

Sentre og laboratorium

Bilde forskningsgruppe

Bilde av en gruppe som samsnakker

Forskningsresultater og publikasjoner

Forskningsresultater og publikasjoner

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet Cristin:

Øvrig forskningsformidling