Bakgrunn og aktiviteter

Knut Arne Strand har en cand.scient. (1994) med hovedfag i informatikk fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Trondheim og en PhD (2012) i informasjonsteknologi fra Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU.

Knut Arne har jobbet innen akademia siden 2007 og er i dag førsteamanuensis ved IDI. Hans FoU-aktiviteter er innen e-læring og anvendelse av IKT-baserte samhandlingsverktøy i tverrfaglige problemløsningsprosesser. Han har deltatt i flere FoU-prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig forvaltning og akademia.

Knut Arne har undervisningserfaring innen prosjektledelsesfag, multidisiplinær samhandling og Concurrent Design, produktforvaltning, ITIL, samarbeidsteknologi, systemutvikling, multimedieproduksjon med Flash, organisasjon og ledelse, samt veiledning av studentprosjekter på bachelor- og masternivå.

Knut Arne har også administrativ erfaring fra akademia. Han var prosjektleder for utvikling av nytt mastergradsstudium innen IKT-basert samhandling ved IIE og han er i dag studieprogramleder ved denne masteren.

Videre har Knut Arne 13 års profesjonell erfaring innen utvikling, salg og forvaltning av administrative informasjonssystemer for det nordiske markedet (1994-2007). Hans erfaring fra denne perioden er:

 • Administrasjon og ledelse relatert til programvareutvikling (utviklingssjef) med budsjett-, resultat- og personalansvar.
 • Prosjektledelse knyttet til utviklingsprosjekter både innad i egen organisasjon og utad mot kunder, samt med eksterne underleverandører også fra land utenfor Skandinavia.
 • Utvikling og forvaltning av programvare- og integrasjonsløsninger med spesiell fokus på systemer som støtter opp om administrative forretningsprosesser innen lønns- og personalbehandling, økonomihåndtering og logistikk. Betydelig erfaring innen objektorientert og komponentbasert systemutvikling med lagdelt og tjenesteorientert arkitektur og god erfaring med alle faser av systemutviklingsprosessen.
 • Flere års erfaring som systemarkitekt med ansvar for rammeverk, strategier og handlingsplaner for standardisering av utviklingsarbeid, samt gjenbruk av systemarkitektur og komponenter på tvers av produkt- og prosjektporteføljer. Innføring og oppfølging vedrørende prosesser for økt kvalitetssikring i forhold til programvareutvikling.
 • Erfaring med salgs- og leveranseprosjekter både mot privat og offentlig sektor.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2010) The Concurrent E-Learning Design Method. Association for the Advancement of Computing in Education. 2010. ISBN 1880094797.

Del av bok/rapport

 • Wang, Zi; Alsam, Ali; Morrison, Donn; Strand, Knut Arne. (2021) On the Naming Recommendations Derived from Expert Python Code. 2021 13th International Conference on Education Technology and Computers.
 • Wang, Zi; Alsam, Ali; Morrison, Donn; Strand, Knut Arne. (2021) Toward automatic feedback of coding style for programming courses. IEEE 21st International Conference on Advanced Learning Technologies.
 • Panteli, Niki; Hjeltnes, Tor Atle; Strand, Knut Arne. (2019) Learning to Lead Online Collaborations: Insights from Student-based Global Virtual Teams between UK and Norway. Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century. 18th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2019, Trondheim, Norway, September 18–20, 2019, Proceedings.
 • Strand, Knut Arne; Hjeltnes, Tor Atle. (2017) Training in Concurrent Design The Interplay of Theory, Practice, Reflection and Infrastructure. 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) USB Proceedings.
 • Hjeltnes, Tor Atle; Strand, Knut Arne; Storvik, Monica; Hjeltnes, Thorleif. (2016) Concurrent Design: The importance of theoretical and practical training. INTED2016 Proceedings 10th International Technology, Education and Development Conference, March 7th-9th, 2016 — Valencia, Spain.
 • Strand, Knut Arne; Hjeltnes, Tor Atle. (2015) Designing a master’s degree program in Computer Supported Cooperative Work. ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville 16-18 November 2015.
 • Strand, Knut Arne; Hjeltnes, Thorleif; Hjeltnes, Tor Atle; Storvik, Monica. (2014) Articulation of Distributed and Collaborative Design of Entrepreneurial Course. INTED2014 Proceedings.
 • Strand, Knut Arne; Hjeltnes, Thorleif; Hjeltnes, Tor Atle; Storvik, Monica; Wrålsen, Anette. (2014) Online Problem Solving with the use of Selected Cooperation Technology. INTED2014 Proceedings.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid; Hjeltnes, Tor Atle. (2013) Principles of Concurrent E-Learning Design. Enterprise Resource Planning Models for the Education Sector: Applications and Methodologies.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid; Maribu, Geir Magne. (2012) Prescriptive Approaches for Distributed Cooperation. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2010) Action Research Based Instructional Design Improvements. Norsk Informatikkonferanse.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2010) The Concurrent E-Learning Design Method. Global Learn Asia Pacific (Global Learn) 2010, proceedings of.
 • Staupe, Arvid; Strand, Knut Arne. (2009) Nettbasert læring og suksessen bak etablering av nytt næringsliv. Læringsmiljø på nett: erfaringer fra forsøk og prosjekt.
 • Staupe, Arvid; Strand, Knut Arne. (2009) Nettbasert læring og suksessen bak etablering av nytt næringsliv. Læringsmiljø på nett: erfaringer fra forsøk og prosjekt.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2009) To Provide Online Distance Learning as a Portfolio of Services. ED-MEDIA 2009 World Conference On Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications.

Rapport/avhandling

 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid; Maribu, Geir Magne; Skramstad, Torbjørn. (2012) Concurrent Design Approach to the Design of Customized Corporate E-Learning. 2012. ISBN 9788247136928. Doktoravhandlinger ved NTNU (198).