Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rivertz, Hans Jakob; Alsam, Ali. (2019) Colour to Grey by Maximum Signed Gradient. IWSSIP 2019, 25th International Conference on Systems, Signals and image processing; 5 - 7 June 2019, Osijek, Croatia.
  • Farup, Ivar; Pedersen, Marius; Alsam, Ali. (2018) Colour-to-greyscale image conversion by linear anisotropic diffusion of perceptual colour metrics. 2018 Colour and Visual Computing Symposium (CVCS); 19th and 20th September, 2018, Gjøvik, Norway.
  • Alsam, Ali. (2015) Parameterless edge preserving colour image diffusion. IWSSIP 2015, 22nd International Conference on Systems, Signals and Image Processing; 10 – 12 September 2015, London, United Kingdom.
  • Alsam, Ali; Farup, Ivar; Rivertz, Hans Jakob. (2015) Iterative sharpening for image contrast enhancement. 2015 Colour and Visual Computing Symposium (CVCS).
  • Alsam, Ali; Rivertz, Hans Jakob. (2015) Fast scale space image decomposition. IWSSIP 2015, 22nd International Conference on Systems, Signals and Image Processing; 10 – 12 September 2015, London, United Kingdom.
  • Rivertz, Hans Jakob; Alsam, Ali. (2014) Drawing Parrots with Charcoal. Image Analysis and Recognition, 11th International Conference, ICIAR 2014, Vilamoura, Portugal, October 22-24, 2014, Proceedings, Part I.
  • Alsam, Ali; Rivertz, Hans Jakob. (2013) Color Edge Preserving Smoothing. Advances in Visual Computing, 9th International Symposium, ISVC 2013.