Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Engesmo, Jostein; Niki, Panteli. (2019) Chief Digital Officers as Protagonists in Digital Transformation. Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century. 18th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2019, Trondheim, Norway, September 18–20, 2019, Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Engesmo, Jostein; Sjøvold, Endre; Tjora, Aksel. (2008) Managing Organisational Change and Technology - The Case of Introducing Electyronic Patient Records in Hospitals. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-471-7054-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (56).