Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Engesmo, Jostein; Sjøvold, Endre; Tjora, Aksel. (2008) Managing Organisational Change and Technology - The Case of Introducing Electyronic Patient Records in Hospitals. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-471-7054-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (56).