Bakgrunn og aktiviteter

Hvordan kan vi bruke IT til å løse våre oppgaver og utføre arbeidet vårt? Digitalisering gir oss både muligheter og utfordringer - på individnivå, i hverdagen, i arbeid, såvel som for organisasjon og samfunn. Utvikling, innføring og bruk.

PhD i Informasjonssystemer ved NTNU IDI: Organisatorisk bruk av Informasjonssystemer i tjenestearbeid.

Undervisning relatert til Anvendt informatikk på IT- og informatikkutdanningene, bachelor & master, på IDI (xHist). Vikarierer på etterutdannningen i Helseinformatikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Monteiro, Eric. (2010) Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering i et samhandlingsperspektiv. IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?.
  • Berntsen, Kirsti Elisabeth; Hamre, Gro Alice. (2009) Collaborating on medication in primary health care: - Possible lessons from semi-electronic practices. Proceedings fra NOKOBIT 2009 - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsvitenskap.
  • Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth. (2009) Integration across professional and organisational boundaries in health care: Local needs and adaptations. Selected papers of the 32nd Information Systems Research Seminar of Scandinavia: inclusive design: IRIS was hosted at Molde University College.
  • Munkvold, Glenn; Berntsen, Kirsti; Østerlie, Thomas. (2005) Community of practice versus practice of the community : knowing in collaborative work. Effective knowledge management : emerging trends.

Rapport/avhandling