Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hjeltnes, Tor Atle; Hjertø, Greta. (2004) EUCIP Core Level Modul Plan. 2004. ISBN 8280550097.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Hjeltnes, Tor Atle; Hjeltnes, Thorleif. (2007) En modell for nettbasert oppdragsutdanning Utveckling av metoder och modeller för kompetens¬utveckilng anpassade efter behov hos företag, organisationer och nyetablerare, samt test av dessa metoder och modeller i praktiska kompetensutvecklingsinsatser. 2007. ISBN 9788280550361.
  • Hjeltnes, Tor Atle. (2005) Cost Effectiveness and Cost Efficiency in E-learning Cost Effectiveness and Cost Efficiency in E-learning in the perspective of the student, the provider and the society. 2005. ISBN 8280550208.