Bakgrunn og aktiviteter

Leif Erik Opland er universitetslektor ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI) tilknyttet enhet for Anvendt informasjonsteknologi (AIT). Han er studieprogramleder for Bachelor i Digital Forretningsutvikling ved samme institutt.

Erfaring:

Leif Erik har erfaring fra både private og offentlige organisasjoner. 

Utdanning:

Leif Erik er siviløkonom med understående spesialiseringer:

  • Master of Science in Business Administration, spec: strategy, organization and change.
  • Bachelor of Business Administration, spec: financial management.

Undervisning:

Leif Erik underviser i grenselandet mellom økonomi, ledelse og teknologi. Dette innbefatter emner som organisasjon, ledelse og endring, digitalt entreprenørskap, prosjektledelse og forretningssystemer, samt veiledning av studentprosjekter på bachelornivå.

Forskningsinteresser:

Leif Eriks forskningsinteresser er spesielt knyttet til tematikk i grensen mellom teknologi og ledelse, samt entreprenørskap og innovasjon. Han arbeider med en doktorgrad innen medarbeiderdrevet digital innovasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport