Bakgrunn og aktiviteter

Leif Erik Opland er universitetslektor ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved enhet for Anvendt informasjonsteknologi (AIT). Han er også programansvarlig for bachelor i Informasjonsbehandling ved samme institutt. Fra våren 2019 gjennomfører han i tillegg en doktorgrad innen temaet medarbeiderdrevet digital innovasjon.

Erfaring:

Leif Erik har erfaring fra både private og offentlige organisasjoner. 

Utdanning:

Leif Erik er siviløkonom fra TØH (2006) med understående spesialiseringer:

  • Master of Science in Business Administration, spec: strategy, organization and change.
  • Bachelor of Business Administration, spec: financial management.

Undervisning:

Leif Erik underviser i grenselandet mellom økonomi, ledelse og teknologi. Dette innbefatter emner som organisasjon og ledelse, entreprenørskap, prosjektledelse og endringsledelse, samt veiledning av studentprosjekter på bachelornivå.

ForskningsInteresser:

Leif Eriks forskningsinteresser er spesielt knyttet til tematikk i grensen mellom teknologi og ledelse, samt entreprenørskap og innovasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport