Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser for tiden i bl.a. disse fagene:

Jeg er en av forfatterne til boka Databaser som utgis av TISIP og Gyldendal.

Jeg deltar i forskningsgruppen DIRMA: Digital Records Management Research Group.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport