Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan. (2016) Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse ‐ TEKOM Sluttrapport. 2016.
  • Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan. (2016) Veiledningshefte – integrering av innovasjon og entreprenørskap i emner og studentveiledning i høyere utdanning. 2016.
  • Haugen, Harald; Ask, Bodil; Hjeltnes, Thorleif; Staupe, Arvid. (2009) 15 år som pioner innan nettbasert læring. Sluttrapport for NITOL, 1994-2009. 2009. ISBN 9788280550415.
  • Staupe, Arvid; Haugen, Harald; Ask, Bodil Lillian; Hjeltnes, Thorleif. (2009) 15 år som pioner innan nettbasert læring NITOL Noregsnettet med IT for Open Læring. 2009. ISBN 978-82-8055-041-5.
  • Hjeltnes, Tor Atle; Hjeltnes, Thorleif. (2007) En modell for nettbasert oppdragsutdanning Utveckling av metoder och modeller för kompetens¬utveckilng anpassade efter behov hos företag, organisationer och nyetablerare, samt test av dessa metoder och modeller i praktiska kompetensutvecklingsinsatser. 2007. ISBN 9788280550361.