Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

Algoritmer og datastrukturer

Nettsikkerhet

Linux drift

Forsking

Ternære kretser og prosessering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Hafting, Helge; Ljosland, Mildrid. (2003) Algoritmer og datastrukturer. Gyldendal Akademisk. 2003. ISBN 8205311447.

Del av bok/rapport

  • Hafting, Helge. (2003) Grafteori. Algoritmer og datastrukturer med eksempler i C og Java.
  • Hafting, Helge. (2003) Hashtabeller. Algoritmer og datastrukturer med eksempler i C og Java.
  • Hafting, Helge. (2003) Heapstrukturen og prioritetskøer. Algoritmer og datastrukturer med eksempler i C og Java.
  • Hafting, Helge. (2003) Kompleksitetsanalyse. Algoritmer og datastrukturer med eksempler i C og Java.
  • Hafting, Helge. (2003) Sortering. Algoritmer og datastrukturer med eksempler i C og Java.

Rapport/avhandling