Bakgrunn og aktiviteter

Geir Ove Rosvold er nestleder for utdanning ved Institutt for Informatikk og eLæring.

Rosvold har jobbet ved tidligere Avdeling for informatikk og e-læring, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) siden 1993. Han har undervist mange emner innen informatikk, matematikk og fysikk ved avdelingen, både på campus og som nettbasert undervisning.

Rosvold har vært studieleder for de fleste studiene ved instituttet. Før han ble nestleder var han i ulike perioder studieleder for både Bachelorstudiet i Drift og vedlikehold av datasystemer, Bachelorstudiet i Informasjonsbehandling og Bachelorstudiet i IT-støttet bedriftsutvikling. 

I tillegg til kvalitetsarbeid og ledelse av studieprogrammer har Rosvold bidratt i utviklingen av avdelingens eLæringsmetodikk og -pedagogikk og bidratt i instituttets forskingsaktivitet på Concurrent Design og ikt-støttet samhandling.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling