Bakgrunn og aktiviteter

Bistilling NTNU

Har mye erfaring innen e-læring. Var studieleder (7 år) for et nettbasert bachelorstudium i Informatikk og EVU betalfag. Har ledet tre FoU-prosjekter støttet av Norgesuniversitetet: Pedagogisk bruk av digitale tester (2007), personlig læringsnettverk (2012-2013) og MOOC (2014-2015). Mye brukt foredragsholder.

Har utviklet (sammen med kollega Geir Marigu) og underviser MOOC-en "IKT i læring" (15 studiepoeng) som er ultrafleksibel. Per juni 2018 har den 2.600 registrerte deltakere i Canvas-rommet. Har tidligere undervist i programmering, opsys, sosiale medier, webprogrammering og webutvikling for både campus og nettstudenter. 

Skrevet lærebok på Gyldendal, "Webprogrammering i PHP". 

Bor i Skien og jobber på distanse (har bi-stilling ved NTNU). Hovedstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (e-læring i organisasjonen)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport