Bakgrunn og aktiviteter

Bistilling NTNU

Har mye erfaring innen e-læring. Var studieleder (7 år) for et nettbasert bachelorstudium i Informatikk og EVU betalfag. Har ledet tre FoU-prosjekter støttet av Norgesuniversitetet: Pedagogisk bruk av digitale tester (2007), personlig læringsnettverk (2012-2013) og MOOC (2014-2015). Mye brukt foredragsholder.

Har utviklet (sammen med kollega Geir Marigu) og underviser MOOC-en "IKT i læring" (15 studiepoeng) som er ultrafleksibel. Per juni 2018 har den 2.600 registrerte deltakere i Canvas-rommet. Har tidligere undervist i programmering, opsys, sosiale medier, webprogrammering og webutvikling for både campus og nettstudenter. 

Skrevet lærebok på Gyldendal, "Webprogrammering i PHP". 

Bor i Skien og jobber på distanse (har bi-stilling ved NTNU). Hovedstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (e-læring i organisasjonen)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

Andre

  • Horgen, Svend Andreas. (2015) Hvordan aktivisere og motivere med itslearning og hvordan holde gode forelesninger. Høgskoleped-dag ved Politihøgskolen i Oslo . Politihøgskolen; Oslo. 2015-03-12 - 2015-03-12.
  • Horgen, Svend Andreas. (2015) Hvordan motivere og aktivisere med IKT, og bruk av video. Fagdag om bruk av IKT i læring ved Høgskolen i Hedmark . Høgskolen i Hedmark; Hamar. 2015-09-30 - 2015-09-30.
  • Horgen, Svend Andreas. (2014) Mot en modell for MOOC-utvikling: Vi har ikke svarene, men spørsmålene. MOOC for arbeidslivet . Høgskolen i Lillehammer; Oslo. 2014-05-26 - 2014-05-26.
  • Horgen, Svend Andreas. (2012) Hvorfor Personlige læringsnettverk (PLN)?. Norgesuniversitetets høstkonferanse 2012 . Norgesuniversitetet; Tromsø. 2012-09-17 - 2012-09-17.
  • Horgen, Svend Andreas. (2012) Læring i skyene. NVU-konferansen 2012 . Universitetet i Agder; Grimstad. 2012-04-17 - 2012-04-17.
  • Horgen, Svend Andreas. (2012) Nettbasert læring og itslearning. itslearning-konferansen 2012 . itslearning; Bergen. 2012-04-24 - 2012-04-24.
  • Horgen, Svend Andreas; Larsen, Jarle; Hjertø, Greta. (2005) Improving the Quality of Online Tests and Assessments. Online Educa 2005 ; Berlin. 2005-01-12 - 2005-02-12.
  • Horgen, Svend Andreas. (2003) Towards Model Based Management of a Networked University. International Conference on Network Universities and E-learning, MENU project ; Valencia. 2003-05-08 - 2003-05-09.