Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfelt: Bærekraft i IT-utdanningen, datastøttet læring og refleksjon, datastøttet samarbeid, universitets-/industrisamarbeid i IT-utdanningen, employability og career readiness.

Leder for SFU Excited (Centre for Excellent IT Education) https://www.ntnu.no/excited 

2016-2020 leder for programkomiteen for UDIT, Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene, som er del av NIKT (Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning). Co-chair for NIKT 2021.

Undervisning: brukersentrert utvikling, samhandlingsteknologi, prosjektarbeid og systemutvikling.

I perioden 2010-2014 var jeg tilknyttet EU-prosjektet MIRROR (2010-2014) som handlet om læring gjennom refleksjon i arbeidslivet. I dette prosjektet hadde jeg en koordinerende rolle i tilknytning til teori/modeller. 

Min utdanningsbakgrunn er Siv.ing. i datateknikk fra NTH (nå NTNU) og PhD fra NTNU, Inst. for Datateknikk og Informasjonsvitenskap. Jeg også hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jeg har vært ansatt ved SINTEF og NITH (nå Høyskolen Kristiania).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Prilla, Michael; Pammer, Viktoria; Krogstie, Birgit Rognebakke. (2013) Fostering Collaborative Redesign of Work Practice: Challenges for Tools Supporting Reflection at Work. ECSCW 2013: Proceedings of the 13th European Conference on Computer Supported Cooperative Work.
 • Kristiansen, Anders; Storlien, Andreas; Mora, Simone; Krogstie, Birgit R.; Divitini, Monica. (2012) Mobile and Collaborative Timelines for Reflection. Proceedings of the International Conference Mobile Learning 2012.
 • Krogstie, Birgit R.; Krogstie, John; Maiden, Neil; Lockerbie, James; Wessel, Daniel; Knipfer, Kristin. (2012) Collaborative Modelling of Reflection to Inform the Development and Evaluation of Work-Based Learning Technologies. Proceedings of i-KNOW 2012.
 • Krogstie, Birgit R.; Prilla, Michael; Knipfer, Kristin; Wessel, Daniel; Pammer, Viktoria. (2012) Computer support for reflective learning in the workplace: A model. Proceedings of the 12th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT).
 • Krogstie, Birgit R.. (2009) A model of retrospective reflection in project based learning utilizing historical data in collaborative tools. Learning in the Synergy of Multiple Disciplines - 4th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2009, Proceedings.
 • Krogstie, Birgit R.. (2009) Do's and dont's of instant messaging in students' project work. Proceedings fra NOKOBIT 2009 - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsvitenskap.
 • Krogstie, Birgit R.. (2009) Using Project Wiki History to Reflect on the Project Process. Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Krogstie, Birgit R.; Divitini, Monica. (2009) Shared timeline and individual experience: Supporting retrospective reflection in student software engineering teams. Proceedings of the 22nd IEEE Conference on Software Engineering Education and Training.
 • Krogstie, Birgit R.; Divitini, Monica. (2007) Practice-based learning as mobile learning: The role of boundary objects. Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning 2007.
 • Bygstad, Bendik; Krogstie, Birgit R.; Grønli, Tor-Morten. (2006) Scaffolding Project-Based Learning with the Rational Unified Process. Experience from 5 years of Student Projects in Software Engineering. NOKOBIT 2006.
 • Bygstad, Bendik; Krogstie, Birgit; Grønli, Tor-Morten. (2006) Scaffolding Project-Based Learning with the Rational Unified Process. Experience from 5 years of Student Projects in Software Engineering. Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi : NOKOBIT 2006, Høgskolen i Molde 20. - 22. november 2006.
 • Krogstie, Birgit R.; Bygstad, Bendik. (2005) Introducing a Virtual Classroom in a Master Course: Lessons Learned. EISTA'05 Proceedings.

Rapport/avhandling

 • Krogstie, Birgit R.; Divitini, Monica. (2010) The work-reflection-learning cycle in software engineering student projects: Use of collaboration tools. 2010. ISBN 978-82-471-2025-5.

Andre

 • Sindre, Guttorm; Giannakos, Michail; Krogstie, Birgit Rognebakke; Munkvold, Robin; Aalberg, Trond. (2015) Project Thinking as a Strategy for University Education. MNT-konferansen 2015 . Universitets- og høgskolerådet (UHR); Bergen. 2015-03-18 - 2015-03-19.
 • Krogstie, Birgit R.. (2008) The Wiki as an Integrative Tool in Project Work. the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems . Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence; Carry le Rouet, Provence. 2008-05-20 - 2008-05-23.
 • Krogstie, Birgit; krogstie, john. (2001) The Role of Discussion Databases in Knowledge Management. IRIS'24 ; Ulvik, Norway. 2001-08-11 - 2001-08-14.