Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsfelt er universitets-/industrisamarbeid i IT-utdanning, employability og career readiness, datastøttet læring og refleksjon samt datastøttet samarbeid. I SFU Excited (Centre for Excellent IT Education) er jeg nestleder og leder av delprosjektet "Career Readiness". Mye av forskningen min etter avsluttet doktorgrad er knyttet til EU-prosjektet MIRROR (2010-2014) om læring gjennom refleksjon i arbeidslivet, der jeg hadde en koordinerende rolle i tilknytning til teori/modeller. Jeg leder programkomiteen for UDIT, Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene, som er del av NIKT (Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning).

Tidligere og nåværende undervisning omfatter samhandlingsteknologi, prosjektarbeid og systemutvikling.

Min utdanningsbakgrunn er Siv.ing. i datateknikk fra NTH (nå NTNU) og PhD fra NTNU, Inst. for Datateknikk og Informasjonsvitenskap. Jeg også hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jeg har vært ansatt ved SINTEF og NITH (nå Westerdals Oslo ACT).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner