Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfelt: Bærekraft i IT-utdanningen, universitets-/industrisamarbeid i IT-utdanningen, employability og career readiness, datastøttet læring og refleksjon samt datastøttet samarbeid.

Nestleder for SFU Excited (Centre for Excellent IT Education) https://www.ntnu.no/excited og leder av delprosjektet "Career Readiness"

Siden 2016 leder for programkomiteen for UDIT, Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene, som er del av NIKT (Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning).

Tidligere og nåværende undervisning omfatter brukersentrert utvikling, samhandlingsteknologi, prosjektarbeid og systemutvikling.

I perioden 2010-2014 var jeg tilknyttet EU-prosjektet MIRROR (2010-2014) som handlet om læring gjennom refleksjon i arbeidslivet. I dette prosjektet hadde jeg en koordinerende rolle i tilknytning til teori/modeller. 

Min utdanningsbakgrunn er Siv.ing. i datateknikk fra NTH (nå NTNU) og PhD fra NTNU, Inst. for Datateknikk og Informasjonsvitenskap. Jeg også hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jeg har vært ansatt ved SINTEF og NITH (nå Høyskolen Kristiania).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner