Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn Klefstad er studieprogramrådsleder for Bachelor i ingeniørfag, data ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet). Dette studietilbudet tilbys både i Trondheim, på Gjøvik og i Ålesund.

Han har jobbet innen Universitets- og høgskolesektoren siden 1997 da han ble ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Arbeidsoppgavene har vært knyttet til campus og nettbasert undervisning, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, studieprogramutvikling for flere studieprogrammer og faglig og pedagogisk lederskap for studieprogrammet Dataingeniør.  
I samme periode har han jobbet deltid for Forskning- og utviklingsstiftelsen TISIP i ulike roller.

Klefstad er førstelektor innen informatikk og har både ledet og jobbet innen diverse forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til e-læring.

Erfaring

 • Studieprogramrådsleder for ingeniør - data, Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU
 • Programleder for IT-støttet bedriftsutvikling, Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU
 • Førstelektor - Undervisning og forskning innen Informatikk og e-læring ved HiST
 • Prosjektleder/-medarbeider og studieleder - Kurs, prosjekter og fagskole ved FoU-stiftelsen TISIP
 • Lektor - Undervisning i Informatikk og matematikk, samt IT-drift ved Hitra vgs
 • Lektor - Informatikkundervisning ved Melhus vgs
 • Timelærer - Matematikkundervisning ved Universitetet i Trondheim 

Utdannelse

 • Lektor - Praktisk pedagogisk utdanning ved NTNU
 • Cand. Scient. i matematikk ved Universitetet i Trondheim
 • Cand. Mag. i matematikk og informatikk ved Universitetet i Trondheim

Kurs

 • Lederutviklingsprogram for studieprogramledere ved NTNU
 • Engelskkurs ved Eastbourne School of English
 • Sertifisert kursholder FITS Utøver Leamington Spa i England
 • Verneombudskurs ved HiST
 • Informatikkurs om IKT-drift ved TISIP
 • Kollegabasert veiledning ved Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag

Undervisning

 • Bedriftstilpasset e-læring (master)
 • Digital tjenesteforvaltning (bachelor)
 • Ingeniørfaglig innføringsemne - teamarbeid (bachelor)
 • Programmering Grunnkurs (bachelor)
 • Teamarbeid (bachelor)
 • ITIL v3 (bachelor)
 • Informasjonssikkerhet og produktforvaltning (bachelor)

Internasjonalisering

 • Deltakelse i Intensive programme Location based services (Sundsvall, Amsterdam, Istanbul)
 • Deltakelse i Intensive programme Serious games on safety procedures on industrial plants (Amsterdam, Dornbirn, Carlow)
 • Kursholder i kurset An information security management system (Hogheschool van Amsterdam

Prosjekter

 • Prosjektmedarbeider i EU-prosjektet M9C som skal utvikle et opplæringstilbud for flyktningeorganisasjoner, slik at de kan drive opplæring av flytkninger som ønsker å starte opp egen virksomhet (gründere). 
 • Prosjektmedarbeider i EU-prosjektet Overgangsordninger mellom Høyere Yrkesfaglig Utdanning og Universitets- og høgskolesektoren. I dette prosjektet skal vi se på muligheter og begrensninger knyttet til overgangsordninger mellom et fagskoletilbud og en bachelorutdanning inne IT-drift.
 • Nestleder i EU-prosjektet Understandt IT. Prosjektet handlet om utvikling av nasjonale forretningsmodeller for nettbaserte undervisningstilbud for Vitae-kurs for lærere. 
 • Prosjektmedarbeider i EU-prosjektet Nätbaserad Uppdragsutbildning. Prosjektet var et interregionalt prosjekt som så på hvordan vi skal utvikle, teste, dokumentere og presentere en modell for nettbasert kompetanseutvikling. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skundberg, Olav; Klefstad, Bjørn; Hallsteinsen, Øyvind. (2005) Innføring i datakommunikasjon. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 8205346895.
 • Klefstad, Bjørn; Hansen, Tore Berg; ukjent-for-m009561, ukjent-for-m009561; Sandstrak, Grethe; Meisingseth, Stein. (2004) EUCIP Core Level - Modul Build. 2004. ISBN 8280550100.

Rapport/avhandling

Andre