Studiets oppbygning

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

 

I kanskje sterkere grad enn mange andre studier det er naturlig å sammenligne med, er kybernetikkstudiet preget av praktiske laboratoriearbeider. Utvikling av og praktisk bruk av informasjonsteknologi inngår i alle emnene. Prosjekt- og laboratoriearbeid er innarbeidet som del av emnene, og oppgavene er i stor grad virkelige men nedskalerte prosesser.

De to første årene ligger hovedfokus på realfag, datafag og grunnleggende kybernetikkfag. Emnene i 3. årskurs er metodeemner, mens emnene i 4. og 5. årskurs er mer rettet mot anvendelser innen de fagområdene som hovedprofilen angir. Hovedprofilene er satt opp for å gi deg anbefalte emnevalg ut fra erfaringer om hva industribedriftene trenger.

Struktur på studieprogrammet

Etter tre års studier har du fått et solid faglig grunnlag i matematikk, fysikk, reguleringsteknikk og datateknikk, og du skal velge studieretning og hovedprofil som vist i figuren ovenfor.

Emneoversikt

Oversikt over emner som inngår i studiet.
Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
10 Vår Masteroppgave
9 Høst Komplementært
emne 2
Se studieplanen
Fordypnings­emne Fordypningsprosjekt
8 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Valgbart emne
Se studieplanen
Valgbart emne
Se studieplanen
Valgbart emne
Se studieplanen
7 Høst Komplementært
emne 1
Se studieplanen
Valgbart emne
Se studieplanen
Valgbart emne
Se studieplanen
Valgbart emne
Se studieplanen
6 Vår Valgbart emne
Se studieplanen
Sanntids­programmering Modellering og simulering Optimalisering og regulering
5 Høst Valgbart emne
Se studieplanen
Teknologiledelse Algoritmer og datastrukturer Lineær systemteori
4 Vår Matematikk 4 Exphil-NT Tilpassede datasystemer Industriell elektroteknikk
3 Høst Matematikk 3 Fysikk Datamaskiner og digitalteknikk Reguleringsteknikk
2 Vår Matematikk 2 Statistikk Prosedyre- og objektorientert programmering Instrumentering og måleteknikk
1 Høst Matematikk 1 Innføring i analog og digital elektronikk Informasjons­teknologi grunnkurs Kybernetikk intro
Emnene i tabellen er delt inn i disse kategoriene
Realfagsemner Grunnleggende data- og ingeniøremner Kybernetikkemner Andre emner

Det som du kanskje er vant med å kalle "fag", kaller vi "emne" eller "undervisningsemne" her ved NTNU. Denne ordbruken ble innført for noen år siden for å unngå forveksling med selve fagdisiplinen, som i vårt tilfelle er kybernetikk og robotikk.

I 4. årskurs skal du gjøre en tverrfaglig prosjektoppgave med løsning av en interessant, gjerne industriell relevant , problemstilling. I forbindelse med dette prosjektarbeidet får studentene også trening i gruppearbeid, skriftlig og muntlig kommunikasjon og presentasjon. Oppgavene spenner over alt fra konstruksjon av elektronikk og dataprogrammer til teoretiske studier med utledning av grunnleggende matematiske sammenhenger og er sterkt tverrfaglig ved at du arbeider i grupper sammen med studenter fra fagretninger innen hele NTNU.
​​​​​​

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan