course-details-portlet

TMA4106 - Matematikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

1. Kalkulus: Funksjoner av reelle og komplekse variable.

2. Lineær algebra: Egenrom og diagonalisering. Vektorrom og lineæravbildninger. Indreproduktrom. Diagonalisering.

3. Fourieranalyse og systemer av differensiallikninger.

Læringsutbytte

Studenten forstår og kan anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder innen teori om funksjoner av flere variable, fourieranalyse, lineær algebra og differensiallikninger, samt bruke disse til å formulere og løse problemer i matematikk og anvendelser, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektronikk (MTEL)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4110 3.7 HØST 2020
TMA4115 3.7 HØST 2020
TMA4120 3.7 HØST 2020
TMA4125 3.7 HØST 2020
TMA4130 3.7 HØST 2020
TMA4135 3.7 HØST 2020
MA0002 3.7 HØST 2020
MA1201 3.7 HØST 2020
MA6201 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU