course-details-portlet

TDT4160 - Datamaskiner og digitalteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet vil inneholde terminologi, prinsipper og begrep for konstruksjon og virkemåte for ulike typer moderne datamaskiner og annet datateknisk utstyr. Grunnleggende
digitale sekvensielle kretser inkludert metoder for analyse og konstruksjon av tilstandsmaskiner. Videre hvordan datamaskiner (og andre digitale maskiner) er bygget
opp av kombinatoriske og sekvensielle byggeblokker. Kort historisk oversikt over datateknikkens utvikling. Oppbygging (organisering), virkemåte og realisering av
datamaskiner og datamaskinsystemer. Datamaskinkonstruksjon på forskjellige nivå, instruksjonsformat, adresseringsmodi, prosessorarkitekturer og -typer. Grensesnitt
mellom maskinvare og programvare, sammenkobling av komponenter, avbrudd, busser, lagerhierarki og hurtigbuffer (Eng. cache). Gjennomgang av sentrale datatekniske
utstyrsenheter (periferi-enheter). Kort introduksjon til distribuerte systemer, innvevde ("embedded") systemer, parallelle datamaskiner, nye teknologier og nye
anvendelser (applikasjoner).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten skal kjenne til datamaskiners konstruksjon og virkemåte
- Studenten skal forstå prinsippene for konstruksjon og analyse av sekvensielle digitale kretser og tilstandsmaskiner
- Studenten skal forstå hvordan en enkel prosessor fungerer
- Studenten skal forstå grensesnittet mellom programvare og maskinvare
- Studenten skal kjenne til sentrale periferienheter
- Studenten skal forstå hvordan abstraksjon og struktur benyttes for å håndtere kompleksitet i datamaskinsystemer.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne formulere enkle programmer i assemblykode
- Studenten skal være i stand til å anvende digitale kretselement til å konstruere grunnleggende digitale sekvensielle kretser og tilstandsmaskiner
- Studenten skal være i stand til å lese skjemategninger og blokkdiagrammer
- Studenten skal kunne relatere blokkdiagrammer og skjemategninger til hverandre på ulike abstraksjonsnivå.

Generell kompetanse:
- Studenten skal forstå den generelle virkemåten til en datamaskin og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå
- Studenten skal forstå den underliggende digitale logikken som datamaskiner består av.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

- Tanenbaum: Structured Computer Organization (6th edition)
ISBN-13: 978-0132916523 eller ISBN-10: 0132916525.
- Electrical Circuits and Digital Design, Part 2. Compilation for course TFE4101, selected chapters form D.D. Gajski "Principles of digital design". Compiled by K. Svarstad, P.G. Kjeldsberg, P. Svensson, and R. Hergum. Pearson 2014, ISBN 978-1-78434-312-5.
- Evalueringskort for ARM-prosessor.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8026 7.5
IT2201 7.5 01.08.2006
TFE4105 3.7 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU