course-details-portlet

TDT4160 - Datamaskiner og digitalteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet vil inneholde terminologi, prinsipper og begrep for konstruksjon og virkemåte for ulike typer moderne datamaskiner og annet datateknisk utstyr. Grunnleggende digitale sekvensielle kretser inkludert metoder for analyse og konstruksjon av tilstandsmaskiner. Videre hvordan datamaskiner (og andre digitale maskiner) er bygget opp av kombinatoriske og sekvensielle byggeblokker. Kort historisk oversikt over datateknikkens utvikling. Oppbygging (organisering), virkemåte og realisering av datamaskiner og datamaskinsystemer. Datamaskinkonstruksjon på forskjellige nivå, instruksjonsformat, adresseringsmodi, prosessorarkitekturer og -typer. Grensesnitt mellom maskinvare og programvare, sammenkobling av komponenter, avbrudd, busser, lagerhierarki og hurtigbuffer (Eng. cache). Gjennomgang av sentrale datatekniske utstyrsenheter (periferi-enheter). Kort introduksjon til distribuerte systemer, innvevde ("embedded") systemer, parallelle datamaskiner, nye teknologier og nye anvendelser (applikasjoner).

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Studenten skal kjenne til datamaskiners konstruksjon og virkemåte - Studenten skal forstå prinsippene for konstruksjon og analyse av sekvensielle digitale kretser og tilstandsmaskiner - Studenten skal forstå hvordan en enkel prosessor fungerer - Studenten skal forstå grensesnittet mellom programvare og maskinvare - Studenten skal kjenne til sentrale periferienheter - Studenten skal forstå hvordan abstraksjon og struktur benyttes for å håndtere kompleksitet i datamaskinsystemer.Ferdigheter: - Studenten skal kunne formulere enkle programmer i assemblykode - Studenten skal være i stand til å anvende digitale kretselement til å konstruere grunnleggende digitale sekvensielle kretser og tilstandsmaskiner - Studenten skal være i stand til å lese skjemategninger og blokkdiagrammer - Studenten skal kunne relatere blokkdiagrammer og skjemategninger til hverandre på ulike abstraksjonsnivå. Generell kompetanse: - Studenten skal forstå den generelle virkemåten til en datamaskin og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå - Studenten skal forstå den underliggende digitale logikken som datamaskiner består av.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

- Tanenbaum: Structured Computer Organization (6th edition)ISBN-13: 978-0132916523 eller ISBN-10: 0132916525.- Electrical Circuits and Digital Design, Part 2. Compilation for course TFE4101, selected chapters form D.D. Gajski "Principles of digital design". Compiled by K. Svarstad, P.G. Kjeldsberg, P. Svensson, and R. Hergum. Pearson 2014, ISBN 978-1-78434-312-5.- Evalueringskort for ARM-prosessor.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8026 7.5
IT2201 7.5 VÅR 2006
TFE4105 3.7 HØST 2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 02.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 12
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 18
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 13
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 30
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU