Eksperter i team (EiT)

Eksperter i team (EiT)

Fem studenter rundt et bord i samtale. Foto.
Foto: Liliann Eidem

 

Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU.


Fagseksjon for Eksperter i team


Web-innholdvisning

Praktisk informasjon (Innsida)

Eksperter i team
Viktige datoer, kontaktinformasjon

Studenter
Læringsmateriell, oppmøteregler, oppmelding til EiT, bytte av landsbytype, fritak, tildeling av plass i landsby

Læringsassistenter
Ledige stillinger, arbeidsoppgaver, opplæring, fravær, IØ3000(Tidl.RAD 3700)

Undervisningsassistenter
Informasjon om stillingen som undervisningsassistent

Landsbyledere
Ansvar, oppgaver, referansegruppe, emnerapport, opplæringstilbud, landsbypresentasjon på nett

Hva er EiT?

Erfaringer og prosjekter

Landsbyer