Eksperter i team (EiT)

Eksperter i team (EiT)

Fire personer ser mot en femte person med et smil. Foto

Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU.


Vi er en fagseksjon som tilhører institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT).

Web-innholdvisning

Praktisk informasjon (Innsida)

Eksperter i team
Viktige datoer, kontaktinformasjon


Studenter
Læringsmateriell, oppmøteregler, oppmelding til EiT, bytte av landsbytype, fritak, tildeling av plass i landsby


Læringsassistenter
Arbeidsoppgaver, opplæring, fravær, IØ3000 mm.


Undervisningsassistenter
Informasjon om stillingen som undervisningsassistent


Landsbyledere
Ansvar, oppgaver, referansegruppe, emnerapport, opplæringstilbud, landsbypresentasjon på nett

Hva er EiT?

Erfaringer og prosjekter

Landsbyer