Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

– Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Opptakskrav

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende (se opptaksregler). For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). Les mer om krav til matematikk.

Det er også åpnet for at søkere med forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning kan søke opptak til sivilingeniørstudiene.

Opptaksgrenser

Poenggrenser 2017: 60,3 (ordinær kvote) og 59,0 (kvote for førstegangsvitnemål).
Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på nettsidene til samordnaopptak.

Reservasjon av studieplass

Det er mulig å søke om å reservere studieplassen dersom du har en god grunn til det (førstegangstjeneste, sykdom m.m). For å kunne reservere studieplassen må du takke ja til den tilbudte plassen innen fristen og deretter søke Opptakskontoret ved NTNU skriftlig om å få reservere studieplassen til neste år.

Opptak fra 3-årig ingeniørhøgskole

Søkere med 3-årig norsk høgskoleingeniørutdanning (bachelorutdanning), kan søke opptak til 2-årig masterstudium i teknologi:

 

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTTK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Studiekode: 194 798
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Poenggrenser 2017:
Ordinær kvote: 60,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 59,0

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk