Opptak

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre i R2

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.
     

Opptaksgrenser

Poenggrenser 2021: 62,4 (ordinær kvote) og 60,2 (kvote for førstegangsvitnemål).
Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på nettsidene til samordna opptak.
 

Reservasjon av studieplass

Det er mulig å søke om å reservere studieplassen dersom du har en god grunn til det (førstegangstjeneste, sykdom m.m). For å kunne reservere studieplassen må du takke ja til den tilbudte plassen innen fristen og deretter søke Opptakskontoret ved NTNU skriftlig om å få reservere studieplassen til neste år.

Opptak fra 3-årig ingeniørhøgskole

Søkere med 3-årig norsk høgskoleingeniørutdanning (bachelorutdanning), kan søke opptak til 2-årig masterstudium i teknologi:

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2022 61,5 60,3
2021 62,4 60,2
2020 62,4 60

 

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.