Kontakt

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Kontakt

Hva kan studieveilederen hjelpe med?

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet:

  • Svare på spørsmål om studiet og jobbmulighetene generelt.
  • Bistå ved valg av studieretninger og emner.
  • Gir uttalelse til fakultetet om godkjenning av fagopplegg ved utenlandsopphold.
  • Bistå studenter som har spesielle behov og/eller problemer. For eksempel med et opplegg for redusert fremdrift.

Studieveilederen er rådgiver overfor fakultetet angående emnevalg og annet som angår den enkelte student. Den formelle beslutningsmyndighet ligger hos fakultetet.

Hvordan kontakte studieveilederne?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Studieveiledning sentralt ved NTNU

Studieavdelingen ved NTNU har en egen nettside for studieveiledning.

studieveileder@itk.ntnu.no

Har du spørsmål om valg av fag og liknende kan du sende e-post til studieveileder@itk.ntnu.no, så vil en eller begge av våre faglige studieveiledere se på saken.


Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​