course-details-portlet

TMA4111 - Matematikk 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

  1. Multiple integraler og vektor kalkulus.
  2. Partielle differensiallikninger.
  3. Lineæralgebra: Jordanform, SVD og optimering.

Læringsutbytte

Studenten forstår og kan anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder innen flervariabel kalkulus, partielle differensiallikninger og lineæralgebra, samt bruke disse til å formulere og løse problemer i matematikk og anvendelser, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4120 3.7 HØST 2022
TMA4125 3.7 HØST 2022
TMA4130 3.7 HØST 2022
TMA4135 3.7 HØST 2022
TMA4105 3.7 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 27
SL520 Sluppenvegen 14 17
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 8
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU