Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Relasjonsledelse: Coaching, veiledning og motivasjon

– Spesialisering

Hvordan utvikle relasjonelt oppmerksomt nærvær gjennom å veilede, inspirere og motivere til læring og vekst hos den enkelte medarbeider, i teamet og organisasjonen? Teori kombineres med praktiske øvinger og refleksjon som gir muligheter for ny innsikt og bedre forståelse av mellommenneskelige relasjoner og relasjonsledelse. Det legges det vekt på trening av ferdigheter og bruk av ulike verktøy som kan danne grunnlag for personlig utvikling. 

Kurs som inngår i spesialiseringen

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges fra kursene under. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.

Vi har erfaring med at det kan være flere søkere enn studieplasser på kursene. Se prinsipper for rangering av søkere.

Mye av arbeidet på kursene i relasjonsledelse foregår i små grupper, med veiledning og tett oppfølging fra faglærer. Dette gjør at prisen på noen av kursene i denne spesialiseringen er noe høyere enn på andre kurs. 

Merk at alle kursene i spesialiseringen har obligatorisk oppmøte på samlingene.


Målgruppe

Spesialiseringen passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team og organisasjoner.


Om spesialiseringen

Å utvikle ledere innebærer samtidig å utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet. Medarbeidere er ofte omtalt som den viktigste ”kapitalen” i en bedrift - og viktige oppgaver består i å ta vare på og videreutvikle organisasjonens samlede kompetanse. Sentrale lederoppgaver er å motivere sine medarbeidere til å prestere godt og samhandle med andre. Relasjonsledelse og kommunikasjonsferdigheter blir viktig i et slikt perspektiv. Spesialiseringen gir kunnskap om hvordan man kan ta vare på og utvikle et arbeidsmiljø som fremmer et godt samarbeidsklima og gode prestasjoner, samt forebygger utbrenthet og sykefravær. Kommunikasjon, selvoppfatning, egenutvikling, coaching, veiledning, lederutvikling og organisasjonsendring er sentrale tema.

Læringsmål for spesialiseringen Relasjonsledelse; Coaching, veiledning og motivasjon

Ta steget videre med en fleksibel masterutdanning - les artikkel i Scanorama (pdf)


Faglig ansvar

Institutt for pedagogikk og livslang læring har overordnet ansvar for spesialiseringen.