Relasjonell ledelse - coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling

Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Relasjonell ledelse - coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling

– Spesialisering

Hvordan utvikle relasjonelt oppmerksomt nærvær gjennom å veilede, inspirere og motivere til læring og vekst hos den enkelte medarbeider, i teamet og organisasjonen? Teori kombineres med praktiske øvinger og refleksjon som gir muligheter for ny innsikt og bedre forståelse av mellommenneskelige relasjoner og relasjonsledelse. Det legges det vekt på trening av ferdigheter og bruk av ulike verktøy som kan danne grunnlag for personlig utvikling. 


Relasjonell ledelse - coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling - over kursliste

Kurs som inngår i spesialiseringen

Organisasjon og ledelse

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges fra kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering.

Kursene undervises vanligvis en gang i året. I oktober blir kursene som går påfølgende vårsemester lagt ut og i mars/april de som skal gå påfølgende høstsemester. 

Vi har erfaring med at det kan være flere søkere enn studieplasser på kursene. Se prinsipper for rangering av søkere.

Merk at alle kursene i spesialiseringen har obligatorisk oppmøte på samlingene.

Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.
 


Målgruppe

Spesialiseringen passer for alle som arbeider med utvikling av medarbeidere, teamutvikling og læring i en organisasjon.


Om spesialiseringen

Å utvikle ledere innebærer samtidig å utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet. Medarbeidere er ofte omtalt som den viktigste ”kapitalen” i en bedrift - og viktige oppgaver består i å ta vare på og videreutvikle organisasjonens samlede kompetanse. Sentrale lederoppgaver er å motivere sine medarbeidere til å prestere godt og samhandle med andre. Relasjonell ledelse og kommunikasjonsferdigheter blir viktig i et slikt perspektiv. Spesialiseringen gir kunnskap om hvordan man kan ta vare på og utvikle et arbeidsmiljø som fremmer et godt samarbeidsklima og gode prestasjoner, samt forebygger utbrenthet og sykefravær. Kommunikasjon, selvoppfatning, egenutvikling, coaching, veiledning, lederutvikling og organisasjonsendring er sentrale tema.

Læringsutbytte for spesialiseringen Relasjonell ledelse - coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling

Faglig ansvar

Faglig ansvar

Institutt for pedagogikk og livslang læring har overordnet ansvar for spesialiseringen.

Blogg: Ledelse skapes sammen

Foto: Smilende kvinne

Ledelse skapes sammen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø der de ansatte trives og yter sitt beste? Les intervju med Camilla Fikse, koordinator for spesialiseringen i relasjonell ledelse

Lærer å motivere seg selv og andre