EVU-Kurs

Selvoppfatning og motivasjon i ledelse

Smilende kvinne

Foto: Anne-Line Bakken

Start: 11.04.2024
Slutt: 17.06.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PED6503

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


I dette kurset tilegner du deg kunnskap og kompetanse om hvordan selvoppfatning påvirker motivasjon, og hvordan du kan lede og veilede i spennet fra utbrenthet til jobbengasjement.

Les reportasje fra kurssamling: "Lærer å motivere seg selv og andre"

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med utvikling og/eller utvikling av medarbeidere og grupper.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger våren 2024 i Trondheim.

  • Første samling: 11.-12. april
  • Andre samling: 23.-24. mai

Klokkeslett er 10-17 første dag og 9-16 andre dag for begge samlinger.

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Individuell hjemmeeksamen som er en videreføring av mellomoppgave.
Innleveringsfrist for eksamen er 17. juni 2024, kl. 14.00.

Man får tilbud om veiledning på sin tekst før innlevering. Det gjennomføres i tillegg med studentvurdering.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger, godkjent mellomoppgave med muntlig fremføring og refleksjonsnotat.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Bøker og artikler/kapitler. Dette vil bli informert om i god tid før kursstart.

 

Annen informasjon

Kurset legger vekt på dialogbasert læring i interaksjon med studentene. Maks antall deltakere er 24.

Praktisk informasjon og betingelser

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Kurset var knyttet til historier fra virkeligheten opp mot teori. Noe som var utviklende og lærerikt for meg som deltaker. Fantastiske kursholdere som ufarliggjorde skriveprosessen rundt en eksamen, og som var lagspillere i prosessen fram mot eksamen. Unikt og verdifullt i min reise videre mot en autentisk ledelse, og som agent og aktør i eget liv.

Kurset har åpnet opp en ny dør i livet mitt, og jeg har fått tilgang til nye verktøy som er nyttige i ulike sammenhenger og relasjoner. Kurslederne er samkjørte, personlige og svært dyktige. Kursdagene var inspirerende, lærerike men gikk så altfor fort.

Svært dyktige kursholdere med høy kompetanse og veldig god formidlingsevne, som bød på seg selv og delte sine erfaringer. Kursets innhold var veldig relevant for meg som leder.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Anne Torhild Klomsten, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 19 62
Epost: anne.klomsten@ntnu.no
Marit Uthus, Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning
Epost: marit.uthus@ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev