EVU-Kurs

Relasjonell ledelses- og teamutvikling (oppstart 4. okt.)

Camilla Fikse og Ottar Næss i undervisningsrommet.

Camilla Fikse og Ottar Næss. Foto: Anne-Line Bakken

Start: 04.10.2023
Slutt: 15.12.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAD6501

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset vil bidra til å utvikle kunnskap om og forståelse av relasjonell ledelses- og teamutvikling gjennom fokus på styrkebaserte tilnærminger, samt prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid. Våre styrker og verdier kommer til uttrykk i måter vi kommuniserer, løser konflikter, i læringsfellesskaper og i innovasjonsprosesser. Teamutvikling og ledelse blir presentert og drøftet som et sentralt punkt med tanke på å utvikle selv- og relasjonsinnsikt, og psykologisk trygghet som grunnlag for samskaping i team og ledelse.

Les intervju med faglærer Camilla Fikse: "Ledelse skapes sammen"

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner og samfunn.

Innhold

Temaer

 • Kommunikasjon, tilbakemelding og dialog i team
 • Styrkebasert tilnærming og perspektivtaking som grunnlag for endring, utvikling og nyskapning
 • Psykologisk trygghet i team
 • Modeller for utvikling av team
 • Prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid
 • Debriefing som prosess for læring i grupper og organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om dialog og psykologisk trygghet som grunnlag for samarbeid i grupper, team og ledelse
 • har inngående kunnskap om sentrale gruppeutviklingsteorier
 • har inngående kunnskap om styrkebaserte tilnærminger og positive følelser i lærings- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse av relasjonelle læringsprosesser og effektivitet i team
 • har kunnskap om debriefing som prosess for læring i team og organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan fasilitere psykologisk trygghet og kommunikasjon i team og grupper
 • kan forstå og analysere gruppeprosesser, og stimulere å veilede team og grupper til utvikling
 • kan planlegge og gjennomføre/lede styrkebaserte prosesser i team og organisasjoner
 • kan planlegge og lede debriefingsprosesser for å ivareta medarbeidere, relasjoner og teamutvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skape psykologisk trygghet og fellesskap i team, grupper og organisasjoner som aktivt arbeider med å gjøre hverandre gode, finne hverandres styrker og ta disse i bruk
 • har avansert forståelse for faktorer ved prosessveilederrollen og kan fasilitere og (vei)lede lærings-, utviklings-, nyskapings-, og samskapingsprosesser i team-, grupper-, og organisasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som to fysiske samlinger, den første på to dager og den siste på tre dager med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Deltakerne får kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse gjennom utprøving, refleksjon og dialogbasert undervisning.  Mellom de to samlingene skal deltakerne gjennomføre en oppgave basert på pensum og egne erfaringer. Kurset avsluttes med hjemmeeksamen.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger på NTNU Kalvskinnet i Trondheim høsten 2023.

Første samling: 4.-5. oktober 
Andre samling: 22.-23.-24. november

Klokkeslett er 09.00-16.00 alle dager, unntatt siste dag (24. november) som avsluttes kl. 14.00.

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på minst 80% av samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samling.
Innleveringsfrist er 15. desember 2023 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjent øvingsoppgave (innleveringsfrist 17. november).

Pensumlitteratur/kursmateriell

Du må selv kjøpe pensumbøkene:

Drønnen M. (2020). Positivt lederskap. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Finnes f.eks. på: https://www.adlibris.com (norsk)

Edmondson, A.C. (2020). Den frygtløse organisation. Skab psykologisk tryghet på arbejdspladsen og styrk læring, innovation og vækst. København: Djøf Forlag. Originaltittel: The Fearless Organization (2018). Finnes f.eks. på: https://www.adlibris.com (dansk eller engelsk)

McClure, B. A. (2005). Putting a new spin on groups: The science of chaos. Psychology Press. Finnes f.eks. på https://www.adlibris.com

Artikler og bokkapitler i Blackboard kommer i tillegg.

Annen informasjon

Dette kurset har plass til 24 deltakere.

Praktisk informasjon og betingelser

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

For en introvert mekanisk ingeniør som ble dratt med på dette kurset av kolleger/medstudenter så har dette vært en reise så langt ut av komfortsonen som det er mulig å komme. Dette var det ene spesialiseringsfaget jeg tok utenfor min spesialisering, og jeg var lenge i tvil om jeg skulle trekke meg. Men, når det er sagt, dette har vært en utrolig reise av teori i praksis. Det er nok ingen, hverken av kolleger eller familie/venner som hadde trodd at jeg noen gang skulle gå på scenen på Trøndelag Teater for å fremføre egenprodusert materiale og etterpå sitte igjen med en god følelse. Kudos til foreleserne, takk for at jeg fikk være med på dette. Det har vært utrolig lærerikt. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Som ny leder er dette det beste kurset jeg kunne tatt - utrolig lærerikt. Noe av det viktigste jeg lærte var hvordan skape psykologisk trygghet, og noe av det viktigste jeg erfarte er at når team oppnår høy grad av psykologisk trygghet er ingenting umulig. Tusen takk for et kurs som virkelig ga påfyll - både faglig og menneskelig. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Dette kurset gir på en svært god måte innblikk i både egne forutsetninger for å jobbe med team og teamutvikling, og hva som kreves av de øvrige teammedlemmene og av gruppa/organisasjonen som helhet. Det er lett å tenke at bare jeg kjenner de ulike verktøy og metoder for teamutvikling, så vil jeg lykkes. Så enkelt er det ikke, fordi mye handler om jeg har forutsetninger for å bruke verktøyene, og mye handler om det ligger til rette for det hos teammedlemmene eller i omgivelsene. Denne helheten og denne kompleksiteten fikk kurset frem på en svært god måte. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Kurset var fantastisk inspirerende og lærerikt. Som kursdeltakere utviklet vi raskt gode relasjoner oss imellom slik arbeidet var lagt opp. Særlig mellomoppgaven var utrolig smart og lærerik. Den ga læring på flere plan, og var ikke minst utrolig morsom. (Kursdeltaker, høsten 2021)

Ett fantastisk kurs med relasjonsbygging, gruppesamarbeid og selvutvikling! Utrolig lærerikt, interessant og treffende pensum og ikke minst utfordrende, kreativt og artig med teaterforestilling som mellomoppgave! (Kursdeltaker, høsten 2021)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Kristian Firing, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 55 97 04
Epost: kristian.firing@ntnu.no
Camilla Fikse, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev