Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for Relasjonell ledelse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren forstå betydningen av og kunne anvende relasjonell ledelse som en sentral del av sitt lederskap.

Generelt

Studenten...

  • forstår avansert kunnskap og kan anvende denne på en nyskapende måte i relasjonell ledelse
  • kan legge til rette for et godt arbeidsmiljø basert på avansert kunnskap om relasjonsutvikling og gjensidighet i relasjoner

Kunnskap

Studenten...

  • har avansert praktisk-teoretisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonell ledelse i et utviklingsperspektiv
  • har spesialisert kunnskap om hva som skaper inspirerte og motiverte medarbeidere og forstår betydningen av egen læringsinnsats og egne verdier i sammenheng med utvikling av medarbeidere, team og organisasjoner

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjennomføre coaching og veiledning i ledelse med relasjonelt oppmerksomt nærvær, og inspirere og motivere til læring og utvikling av den enkelte medarbeider, teamet og organisasjonen
  • kan planlegge og vurdere kritisk og konstruktivt utviklingsbehov og læringstiltak som kan iverksettes
  • kan fasilitere og lede prosesser for å nå utviklingsmål for medarbeidere, team og organisasjoner