Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsutbytte

Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for spesialiseringen:

Relasjonell ledelse - coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling

Etter fullført spesialisering skal deltakeren forstå betydningen av og kunne anvende relasjonell ledelse som en sentral del av sitt lederskap.

Kunnskap

Studenten

  • har avansert praktisk-teoretisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonell ledelse; veiledning, coaching, motivasjon, team og ledelse i et utviklingsperspektiv
  • har spesialisert kunnskap om hva som skaper inspirerte og motiverte medarbeidere og forstår betydningen av egen læringsinnsats og egne verdier i sammenheng med utvikling av medarbeidere, team og organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre coaching og veiledning i ledelse med relasjonelt oppmerksomt nærvær, og inspirere og motivere til læring og utvikling av den enkelte medarbeider, teamet og organisasjonen
  • kan planlegge og vurdere kritisk og konstruktivt utviklingsbehov og læringstiltak som kan iverksettes
  • kan fasilitere og lede prosesser for å nå utviklingsmål for medarbeidere, team og organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår avansert kunnskap og kan anvende denne på en nyskapende måte i relasjonell ledelse; veiledning, coaching, motivasjon, team og ledelsesutvikling
  • kan legge til rette for et godt arbeidsmiljø basert på avansert kunnskap om relasjonsutvikling og gjensidighet i relasjoner