Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for Prosjektledelse og samhandling


Generelt

Studenten...
 • har godt kjennskap til gjeldende internasjonal terminologi innenfor fagområdet
 • kan orientere seg i faglitteraturen og omsette teori til praksis
 • har generell forståelse for prosjekt som forretningsmodell
 • kan formidle prosjektkompetanse til medarbeidere

 

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver ved planlegging, oppfølging og ledelse av prosjekter
 • har god innsikt i analyse og vurdering av komplekse prosjekter og aktuelle gjennomføringsmodeller samt ulike suksessfaktorer
 • har inngående kunnskap om organisering og samhandling i prosjekter
 • har god innsikt i avanserte metoder for planlegging og oppfølging av prosjekter samt analyse av komplekse prosjektsituasjoner
 • har inngående kunnskap om det teoretiske grunnlaget for prosjektledelse og hvordan det kan anvendes i praksis
 • har god innsikt i forsknings- og kunnskapsfronten i prosjektledelse, herunder tradisjonell prosjektstyring og ledelse/ samhandlingsperspektivet

 

Ferdigheter

Studenten...
 • kan analysere, vurdere og velge egnet gjennomføringsmodell for et prosjekt
 • behersker metoder for å planlegge, følge opp og lede prosjekter, og være konstruktiv deltaker i prosjekter
 • kan gjennomføre analyse av usikkerhet og risiko i prosjekter og mestre forhold knyttet til risiko
 • kan initiere og gjennomføre prosjekter i egen organisasjon