EVU-Kurs

Bærekraftig prosjektlederskap og samhandling

Bjørvika Skyline i Oslo med mange byggekraner.

Foto: Mostphotos

Start: 03.04.2024
Slutt: 04.06.2024
Søknadsfrist: 05.12.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/Oslo

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6206

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Vil du være en fremtidsrettet strategisk prosjektleder? Organisasjoners strategi, verdiskaping og forbedringer blir stadig oftere iverksatt gjennom prosjekter. Prosjektledelse er dermed etterspurt av en lang rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. En dyktig prosjektleder er flink til å samhandle og bygge relasjoner internt og eksternt for å strategisk nå organisasjonens strategi og mål. Vil du være en fremtidsrettet prosjektleder, må du kunne noe om bærekraft og innovasjon. I dette kurset blir fokus satt på nettopp bærekraftig prosjektlederskap, samhandling og relasjonsledelse for å lykkes med prosjekter.

Emnet vil fra studieåret 2024/25 inngå i Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse, spesialisering i prosjektledelse og samhandling (mer informasjon kommer).

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som leder og jobber i prosjekter eller som ønsker å benytte prosjekter optimalt som arbeidsform i egen organisasjon. Du kan gjerne jobbe i en kommune med prosjekter, i olje og energibransjen, i Forsvaret, i byggebransjen, helsesektor, i veg- og anleggsprosjekter eller sportsprosjekter. Du vil kjenne godt igjen praktiske problemstillinger som tas opp i kurset.

Innhold

I offentlig og privat næringsliv er det nå vanlig å organisere verdiskaping, forbedringer og behov organisasjonen har, strategisk i prosjekter. Kunnskap om ledelse av prosjekter er derfor ettertraktet. I mange år har prosjektledelse omfattet to skoler, som begge er like viktige for å lykkes med prosjektet: De som legger vekt på ledelse og samarbeid, og de som er opptatt av metoder og teknikker.

Det er ledelse og samarbeid som har fokus i dette emnet. Relasjonsledelse, samhandling og prosjektlederrollen er faglige temaer som tas opp. Særlig hvordan prosjektlederen skaper retning og en kultur for å prestere i samhandling mellom organisasjoner og mennesker. Det er en viktig oppgave for prosjektlederen å sikre at prosjektorganisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål. Vi ser at mange prosjekter har iboende et konfliktpotensial, og særlig der mange organisasjoner og kontrakter er involvert.

Relasjonsledelse som fagområde kan bidra til at konfliktene og rettssakene sterkt reduseres i større prosjekter. Internasjonal forskning om hva vi mennesker gjør når vi skaper relasjoner og oppnår resultater er viktige temaer som tas opp (relasjonsintelligens og business mindset). Organisasjoner som innfører relasjonsbasert lederskap, kan redusere konfliktene i prosjektet og organisasjonen. Det er dessuten et krav at prosjekter skal være bærekraftige. Her har både prosjektleder, basisorganisasjonen, kommuner, fylkeskommuner og ulike samarbeidspartnere en viktig rolle i å sørge for dette. Det krever blant annet en konseptutvikling, en business plan, valg av prosjekt og planlegging der bærekraftig utvikling og innovasjon er sentrale elementer.

Undervisning:

Emnet gjennomføres over fire forelesningsdager med høy grad av involvering av studentene. Det blir diskusjoner og gruppearbeid med praktiske problemstillinger hentet fra både offentlig og privat næringsliv. Det er ønskelig at studentene bringer inn egne problemstillinger i diskusjoner. Mellom forelesningsdagene skal det jobbes med pensum, gjerne opp mot utfordringer i egen organisasjon. Det blir gitt konkrete eksempler og forskning gjort i helsesektoren, olje og energisektoren og reiselivsnæringen der innovasjon er implementert for å bidra til bærekraftige prosjekter. Praktisk gruppearbeid er hentet fra forsvarsprosjekter, vegprosjekter, helseprosjekter, reiselivssektoren, kommunale prosjekter, olje- og energisektoren, sportsprosjekter, kulturprosjekter og byggeprosjekter.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne

 • har studenten kunnskap om den internasjonale forskningsfronten innen bærekraft i prosjekter, prosjektlederskap og relasjonsledelse, suksessfaktorer og utfordringer i prosjekter
 • har studenten inngående dybdekunnskap om strategisk relasjonsledelse i prosjekter, og adferd, holdninger og teknikker som kan brukes for å fremme samhandling mellom organisasjoner og mennesker (samhandlingsmodeller og relasjonsmodeller)
 • har studenten dybdekunnskap om organisatorisk samarbeid i og utenfor prosjektet
 • har studenten avansert kunnskap om relasjonsledelse og kommunikasjon som virker tillitsskapende
 • har studenten kunnskap om hvordan media kan påvirke prosjektet

Ferdigheter:

Etter fullført emne

 • kan studenten bruke den internasjonale forskningsfronten i bærekraftige prosjekter, prosjektlederskap og relasjonsledelse praktisk i en arbeidssituasjon
 • kan studenten kartlegge og påvirke prosjektets interessenter som har innvirkning på prosjektet
 • kan studenten praktisk bruke samhandlingsmodeller og relasjonsutviklingsprosessen inn i eget prosjekt

Generell kompetanse:

Etter fullført emne

 • kan studenten delta i faglig baserte diskusjoner om bærekraft, prosjektlederskap og relasjonsledelse
 • kan studenten formidle egne faglige vurderinger på området
 • kan studenten anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å håndtere komplekse prosjekter

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger våren 2024:

 • Første samling i Trondheim: 3. - 4. april
 • Andre samling i Oslo: 15. - 16. mai

Deltakelse på samlinger er ikke obligatorisk.

Oppstart første dag kl 10.15 og avslutning siste dag kl 15.00 på begge samlinger.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 21. mai kl. 12.00 - 4. juni kl. 14.00. Eksamen er en oppgave/casebeskrivelse av en reell prosjektorganisasjon med utfordringer. Ved å bruke pensum skal studentene løse utfordringene. Oppgaven skal fortrinnsvis skrives i gruppe på 2-3 personer. Forventet arbeidsomfang er ca. 3 dager.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Obligatorisk pensum (utvalgte kapitler i bøkene nedenfor):

Aarseth, Rolstadås og Klev (2015): Lederskap i prosjekter

Aarseth, Wenche (2014): Project Management - a new mindset for success in projects

Aarseth, Rolstadås og Klev (2016): Project leadership challenges

Artikler kommer i tillegg.

Bøkene kan kjøpes hos Akademika eller Fagbokforlaget.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Wenche Aarseth, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 97 52 40 49
Epost: wenche.aarseth@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 62 50
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev