Hva kan jeg bli?

Pedagogikk - bachelorstudium

Hva kan jeg bli?

Bachelorgraden kvalifiserer deg særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren. Du kan arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger.

Hvor kan du jobbe?

Med en bachelor i pedagogikk kan du for eksempel jobbe i:

 • barnehage eller SFO
 • fritidsklubb, kulturarenaer, museer, kulturarrangement og festivaler
 • attføringsbedrifter
 • karrieresenter
 • interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner som Røde kors, Leger uten grenser og Redd barna
 • rekruttering- og bemanningsbyrå

Du kan også jobbe med:

 • miljøterapi innen barnevern, omsorgsboliger og institusjon
 • barne- og ungdomsarbeid  
 • administrasjon og forvaltning som konsulent eller veileder
 • veiledning
 • HR

Hvor arbeider tidligere bachelorstudenter i pedagogikk?

Tabellen viser en oversikt over hvor tidligere bachelorstudenter i pedagogikk arbeider etter fullført grad. Resultatene er hentet fra en spørreundersøkelse fra 2015. Det ble ikke lagt vekt på arbeidserfaring og annen utdanning i tillegg til bacheloren i pedagogikk i spørreundersøkelsen. 

Arbeid etter fullført grad

Sektor Stillingstittel Arbeidsoppgaver
Barnehage Pedagogisk medarbeider Planlegge pedagogisk innhold, foreldreveiledning, være medansvarlig for å styre en småbarnsavdeling.
Barnehage Disp.-stilling som pedagogisk leder Pedagogisk ansvar for avdelingen og personalansvar på avdelingen.
Barnehage Assistent Generelt det samme som de faste ansatte.
Barneskole Miljøterapeut  
Barneskole Fagarbeider Assistere bl.a. barn med ADHD, Tourettes og andre atferdsproblemer i skole og SFO.
Ungdomsskole Miljøterapeut/lærervikar Undervisning, opplæring
Videregående skole Miljøterapeut Oppfølging veiledning av ungdom
Barnevern, ettervern Miljøterapeut Oppfølging, veiledning av ungdom
Avlastningstjenesten for barn og unge Miljøterapeut Ansvar for tilrettelegging av beboeres hverdag, skole og fritid. Faglig ansvarlig for beboeres opplegg i forbindelse med opplæring og trening i samarbeid med skole.
Annet Konsulent Prosjektmedarbeider

I tillegg var det i denne undersøkelsen fire studenter som oppga at de arbeider innen salg og service, og én som oppga å arbeide i bank.

Spørreundersøkelse fra 2011

Resultatene fra en lignende undersøkelse gjort i februar 2011 viste at tidligere bachelorstudenter med fordypning i pedagogikk hadde følgende yrkestitler: miljøarbeider, pedagogisk-psykologisk rådgiver, assistent med høgskoleutdanning, konsulent, barnevernskonsulent, pedagogisk leder, miljøterapeut, fagarbeider, selvstendig næringsdrivende, inntaksleder

Arbeidsoppgavene besto av blant annet: oppfølging av elever, pedagogisk planlegging, å passe barn, opplæring av nyansatte, holde kurs, undervisning, saksbehandling, miljøterapi, motiverende samtaler, å jobbe med barn med individuell oppfølgingsplan, utvikle kurs og mye mer.

På spørsmål om bachelorgraden er relevant til jobben har kandidatene følgende å si om bachelor med fordypning i pedagogikk:

 • Relevant for sosialpsykologi og opplæringsstrategier.
 • Svært relevant. Jobber tett med mennesker som trenger hjelp og støtte både i yrkes- og utdanningsoppfølging
 • Et springbrett til videre utdanning og nyttig til å få et større perspektiv på pedagogisk praksis
 • Relevant da den fungerer som et teoretisk fundament i min praktiske hverdag
 • Den er et godt grunnlag for å få metaperspektiv på hvordan man skal samhandle og kommunisere med andre mennesker
 • Gjennom bachelorgraden har jeg fått viktig kunnskap om læring, motivasjon etc. samt et godt pedagogisk grunnlag relevant til det å holde kurs slik jeg gjør
 • Det er relevant til at jeg jobber med en elev som krever forståelse for psykologi og pedagogikk, og jeg fikk i det hele tatt reflektert mye over skolens funksjon i samfunnet, betydningen av rammene rundt enkelteleven og lærerutdanningen.

   

Etter fullført bachelorprogram i pedagogikk har du gode faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre videre pedagogikkstudier på masternivå.

Videre studier

Bachelorprogrammet i pedagogikk gjør deg kvalifisert til å søke på flere 2-årige masterprogram.

To av masterprogrammene har en bachelorgrad med fordypning i pedagogikk som et av opptakskravene:

I tillegg er du kvalifisert for:

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, sånn som:

Du må selv undersøke om du oppfyller opptakskravene til disse masterprogrammene.

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse 7,5 Vår Åpent
PED1015 Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø 7,5 Høst Åpent
PED1022* Educaton and the Welfare State 7,5 Høst Åpent
PED1023* Body, Mind and Culture: Basic Approaches to Education 7,5 Høst Åpent
PED2001 Pedagogikk i samfunnsperspektiv 7,5 Vår Åpent
PED2002 Barne- og ungdomskulturer 7,5 Vår Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

* Emnet undervises på engelsk.

 

Studieplan for bachelor i pedagogikk

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Kandidatundersøkelsen 2017 viser resultatene fra en kandidatundersøkelse ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Målet med undersøkelsen var å kartlegge blant annet hva tidligere studenter har gjort etter at de ble ferdig med graden, hvordan de gikk fram for å få jobb, hvordan og hvor de har etablert seg i arbeidslivet, hvilke bransjer de jobber i og tilfredshet med studievalg og jobb.

I tillegg ligger det karriereintervju med tidligere studenter i menyvalget "Hva kan jeg bli?" for hvert av studieprogrammene våre.