Hva kan jeg bli?

Pedagogikk - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Bachelorgraden kvalifiserer deg særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren. Du kan arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger.

Hvor kan du jobbe?

Med en bachelor i pedagogikk kan du for eksempel jobbe i:

 • barnehage eller SFO
 • fritidsklubb, kulturarenaer, museer, kulturarrangement og festivaler
 • attføringsbedrifter
 • karrieresenter
 • interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner som Røde kors, Leger uten grenser og Redd barna
 • rekruttering- og bemanningsbyrå

Du kan også jobbe med:

 • miljøterapi innen barnevern, omsorgsboliger og institusjon
 • barne- og ungdomsarbeid  
 • administrasjon og forvaltning som konsulent eller veileder
 • veiledning
 • HR

Hvor arbeider tidligere bachelorstudenter i pedagogikk?

Spørreundersøkelse fra 2022

Ifølge Kandidatundersøkelsen 2022 gjennomført av Kantar, hadde 84 % av studentene fra bachelor i pedagogikk fått seg en relevant jobb i løpet av 6 måneder etter at de var ferdig med studiene.

Spørreundersøkelse fra 2015

Tabellen viser en oversikt over hvor tidligere bachelorstudenter i pedagogikk arbeider etter fullført grad. Resultatene er hentet fra en spørreundersøkelse fra 2015. Det ble ikke lagt vekt på arbeidserfaring og annen utdanning i tillegg til bacheloren i pedagogikk i spørreundersøkelsen. 

Arbeid etter fullført grad

Sektor Stillingstittel Arbeidsoppgaver
Barnehage Pedagogisk medarbeider Planlegge pedagogisk innhold, foreldreveiledning, være medansvarlig for å styre en småbarnsavdeling.
Barnehage Assistent Generelt det samme som de faste ansatte.
Barneskole Miljøterapeut  
Barneskole Fagarbeider Assistere bl.a. barn med ADHD, Tourettes og andre atferdsproblemer i skole og SFO.
Ungdomsskole Miljøterapeut Opplæring
Videregående skole Miljøterapeut Oppfølging veiledning av ungdom
Barnevern, ettervern Miljøterapeut Oppfølging, veiledning av ungdom
Avlastningstjenesten for barn og unge Miljøterapeut Ansvar for tilrettelegging av beboeres hverdag, skole og fritid. Faglig ansvarlig for beboeres opplegg i forbindelse med opplæring og trening i samarbeid med skole.
Annet Konsulent Prosjektmedarbeider

I tillegg var det i denne undersøkelsen fire studenter som oppga at de arbeider innen salg og service, og én som oppga å arbeide i bank.

Videre studier

Bachelorprogrammet i pedagogikk gjør deg kvalifisert til å søke på flere 2-årige masterprogram.

To av masterprogrammene har en bachelorgrad med fordypning i pedagogikk som et av opptakskravene:

I tillegg er du kvalifisert for:

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, sånn som:

Du må selv undersøke om du oppfyller opptakskravene til disse masterprogrammene.

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse 7,5 Vår Åpent
PED1015 Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø 7,5 Høst Åpent
PED1022* Educaton and the Welfare State 7,5 Høst Åpent
PED1023* Body, Mind and Culture: Basic Approaches to Education 7,5 Høst Åpent
PED2001 Pedagogikk i samfunnsperspektiv 7,5 Vår Åpent
PED2002 Barne- og ungdomskulturer 7,5 Vår Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

* Emnet undervises på engelsk.

 

Studieplan for bachelor i pedagogikk

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Kandidatundersøkelsen 2017 ved IPL viser resultatene fra en undersøkelse gjennomført ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Målet med undersøkelsen var å kartlegge blant annet hva tidligere studenter har gjort etter at de ble ferdig med graden, hvordan de gikk fram for å få jobb, hvordan og hvor de har etablert seg i arbeidslivet, hvilke bransjer de jobber i og tilfredshet med studievalg og jobb.

I tillegg ligger det karriereintervju med tidligere studenter i menyvalget "Hva kan jeg bli?" for hvert av studieprogrammene våre.