course-details-portlet

PED2001 - Pedagogikk i samfunnsperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i pedagogiske prosesser hvor fokus rettes mot forholdet mellom individ og struktur. Disse prosessene studeres i lys av sentrale pedagogiske-sosiologiske begreper som sosialisering, oppdragelse, læring og utdanning. Med dette utgangspunktet undersøkes hva som kjennetegner samfunnet i vår tid og hvordan mennesker og pedagogiske institusjoner forholder seg til disse vilkårene. Emnet tar opp fenomen som sosial klasse, kjønn, etnisitet, makt, livsstil og identitet. Kurset fokuserer på det sosialt samspillet og spenningsfeltet mellom pedagogiske institusjoner, familier og media.

Læringsutbytte

Studenten skal utvikle kunnskap om pedagogiske prosesser relatert til vekselvirkning mellom strukturer og individer. Videre skal studenten utvikle ferdigheter, selvstendighet og nysgjerrighet slik at hun/han skal kunne håndtere sentrale pedagogisk sosiologiske begreper i skriftlig fremstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning og er fordelt på forelesninger, seminarer og veiledning. Undervisningen kan bolklegges. Emnet er et valgfritt emne på bachelorprogrammet i pedagogikk, og kan bli avlyst dersom det melder seg mindre enn 10 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjenning av problemstilling

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave i et omfang på maksimalt 10 sider. Frist for innlevering opplyses ved semesterstart.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca. 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1012 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
30.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU