course-details-portlet

PED2002 - Barne- og ungdomskulturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette emnet retter fokus mot barn og unges hverdagsliv på ulike sosiale og kulturelle arenaer i vestlige samfunn, slik som utdanning, familie og fritid. Kurset tar utgangspunkt i ideene om at barn og unge er kulturprodusenter så vel kulturkonsumenter, samt at det er mulig å forstå barn og unges sosiale og kulturelle praksiser fra et deltagerperspektiv. Emnet belyser og problematiserer blant annet barn og ungdom som kategorier, barn og unges hverdagsliv, identitet, sosialisering, mediebruk, barn- og ungdomskultur og motkulturer. Her diskuteres blant annet hvordan vi kan beskrive og forstå samvær mellom jevnaldrende på ulike arenaer, barn og unges sosiokulturelle praksiser i termer av etiske og moralske dilemma, barndom og ungdom, internasjonale og globale fenomen, og overgangen fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen i dagens samfunn.

Læringsutbytte

Studenten skal utvikle en bred kunnskap om teoretiske og analytiske begrep som kan brukes for å forstå og beskrive barn og unges samtidige hverdagsliv på ulike arenaer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning er fordelt på forelesninger og seminarer. Undervisningen kan bolklegges.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum på ca. 500 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU