Fysisk planlegging

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk planlegging

Video


Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Program:

Sted: NTNU Gløshaugen, Mellomrommet

 • Kl 10:45: Fysisk oppmøte for nye studenter

 • Kl 11:00 -11:30: Fellesseremoni for hele NTNU

 • Kl 1130 -1200: Studentorganisasjonene presenterer seg

 • Kl 12:00 – 13:00: Pause 

 

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

Les mer om immatrikulering og studiestart 2020

Program

Nye studenter på våre norske studieprogram møter fysisk på campus for å kunne overvære den digitale immatrikuleringen:

Tid: 13:00-14:00
Sted: 
NTNU Gløshaugen, Mellomrommet

Fakultetets seremoni:

 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig
 • Presentasjon av studieprogrammene ved prodekan for utdanning, Rolee Aranya
 • Presentasjon av studentdemokratiet og linjeforeningene

Link til den digitale delen av immatrikuleringen finner dere her.

Program:

Sted: NTNU Gløshaugen, Mellomrommet
Tid: Kl. 10:15-15:00

 • 10:15-12:00: Velkommen til masterprogrammet i fysisk planlegging (MFYSPL)
  Felles samling for nye studenter ved MFYSPL, med presentasjon av masterprogrammet, emnene, faglærerne og studentene.
  Servering av baguetter og mineralvann.

 

 • Kl. 12:30: Fotografering av klassen MFYSPL foran Hovedbygningen.

 

 • Kl. 13.00-15.00: Byorientering i Trondheim
  Organisert opplegg for å bli bedre kjent med hverandre, byen og byplanlegging.

Kom i gang dagen arrangeres 11. august, via vår nettside, for å gi deg som ny student et innblikk i hva som rører seg.

Hva skjer?

Her vil du finne informasjon og kontaktinfo til de ulike studentorganisasjonene, samt også praktisk informasjon om hva du bør ordne til studiestart. Siden studieoppstarten i år er litt annerledes, er det viktig at du er nysgjerrig og oppsøker det du synes virker interessant!

Kom i gang-dagen 2020

Denne nettsiden vil bli oppdatert med ny informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student i begynnelsen av august.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er linjeforeningen som organiserer fadderukene for nye studenter ved fysisk planlegging. Mer informasjon om program finner du på nettsiden til linjeforeningen.

 

Hippodamus er felles studentforening, eller linjeforening som det kalles, for studentene ved eiendomsutvikling og -forvaltning, og fysisk planlegging. 

Linjeforeningen organiserer blant annet fadderperioden og mange andre sosiale sammenkomster og faglige arrangement.

Medlemskap i en linjeforening er for mange en viktig del av studietilværelsen, og man blir lettere kjent med sine medstudenter, studiebyen og campus.

Her kan du bli mer kjent med hva Hippodamus er og hvilke aktiviteter som tilbys.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om programmet

 

Om studieprogrammet

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga  og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag. 

Fullført studium gjev graden master i fysisk planlegging. 


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15.april

Studieprogrammet er for kandidatar med ein bachelorgrad eller tilsvarande ulike planleggingsrelevant utdanningar. Søkarane blir delt inn i to opptaksgrupper. Sjå om du er kvalifisert til opptak.

Du søkjer om opptak via Søknadsweb NTNU.


Moglege jobbar

Moglege jobbar

Det er eit stort behov for kandidatar med kompetanse innan fysisk planlegging. Med fullført masterstudium i fysisk planlegging kan du få spennande jobbar innan samfunnsplanlegging og forvaltning. Dei aller fleste studentana får jobb allereie før dei har avslutta masterutdanninga.


Fysisk planlegging

Vidare studiar

Etter fullført masterprogram er det mogleg å gå vidare med en doktorgradsutdanning (ph.d).


Oppbygging av studiet

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet går over to år.
Studiet har fire semester. I første semester er det fire obligatoriske emne.  I andre og tredje semester er det tre obligatoriske emne og eit valemne. I det fjerde semestret skriv du masteroppgåva. Ho skal vere på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Studierettleiing

Kontakt gjerne våre studeierettleiarar på epost:
kontakt@iap.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 02 75
hvis du lurer på noko om studieprogrammet eller dersom du har andre faglege spørsmål.


Studiemiljø

Studiemiljø

Les mer om hverdagen som student, studentaktiviteter og linjeforening.


Utanlandsopphald

Utanlandsopphald

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold anten i utlandet eller i Norge, som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Masterstudiet i fysisk planlegging skal mellom anna gjere deg kvalifisert til å utarbeide fysiske planar og delta i tverrfaglege planprosessar.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MFYSPL
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Fysisk planlegging - masterstudium
 • Gradsnavn: Master i fysisk planlegging
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Adgangsbegrensning: Ja (30 plassar)
 • Ansvarlig: Institutt for arkitektur og planlegging
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjonen gjeld for 2018
 • Studiested: Trondheim

Har du søkt studieplass i ------?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Fakultet for arkitektur og design.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona