Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk planlegging


Immatrikulering mandag 12. august

Immatrikulering

 

Immatrikulering ved fakultetet

Sted: Tegnesal til 1. klasse arkitekt 324

Tid: Kl. 13:00- 15:00

 • Musikk ved Andreas Aase
 • Tale til ADs nye studenter ved dekan Fredrik Shetelig 
 • Musikk ved Andreas Aase
 • Presentasjon av studieprogrammene ved programleder
 • Navneopprop ved programleder og akademisk håndslag ved dekan
 • Presentasjon av Studentsamskipnaden (SIT)
 • Representanter for studentdemokratiet informerer
 • Linjeforeningene (studentforeningene) presenterer seg

Studieprogrammets dag 1 - tirsdag 13. august

Program

StedMellomrommert, sentralbygg 1, 3. etg. Gløshaugen
Tid: Kl. 10:00-12:30

 • Studieprogrammet møtes for velkomst, infomøte og introduksjon
 • Kl 12.30: Felles fotografering utenfor hovedbygningen


Fra kl. 13:00

Kom-i-gang-dagen

Kom i gang dagen arrangeres for alle studenter, tirsdag 13. august kl. 10.00 - 15.00 på Stripa på Gløshaugen. Her kan du få utført dine praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Kom i gang dagen 2019 

Studieprogrammets dag 2 - onsdag 14. august

Turdag

Sted: utenfor hovedbygningen
Tid: Kl. 10:00-14:00

Faglig guiding på busstur rundt omkring i Trondheim (Husk: Klær etter vær)

 

Fakultetets mingling

Sted: Galleri KIT, Innherredsveien 7, inngang A
Tid: Kl. 15:00-17:00

Fakultetets ansatte og studenter samles for mingling på KIT.
Enkel bevertning.

 

Studieprogrammets dag 3 - torsdag 15. august

Kurs

Steddatasal 318, sentralbygg 1, Gløshaugen
Tid: Kl. 10:00-14:00

Intro: SketchUp og InDesign

 

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim.
Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er linjeforeningen (studentforeningen) Hippodamus som organiserer fadderukene for nye studenter.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om studieprogrammet

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga  og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag. 

Fullført studium gjev graden master i fysisk planlegging. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15.april

Studieprogrammet er for kandidatar med ein bachelorgrad eller tilsvarande ulike planleggingsrelevant utdanningar. Søkarane blir delt inn i to opptaksgrupper. Sjå om du er kvalifisert til opptak.

Du søkjer om opptak via Søknadsweb NTNU.


Moglege jobbar

Det er eit stort behov for kandidatar med kompetanse innan fysisk planlegging. Med fullført masterstudium i fysisk planlegging kan du få spennande jobbar innan samfunnsplanlegging og forvaltning. Dei aller fleste studentana får jobb allereie før dei har avslutta masterutdanninga.


Vidare studiar

Etter fullført masterprogram er det mogleg å gå vidare med en doktorgradsutdanning (ph.d).


Oppbygging av studiet

Masterprogrammet går over to år.
Studiet har fire semester. I første semester er det fire obligatoriske emne.  I andre og tredje semester er det tre obligatoriske emne og eit valemne. I det fjerde semestret skriv du masteroppgåva. Ho skal vere på 30 studiepoeng.


Studierettleiing

Kontakt gjerne våre studeierettleiarar på epost:
kontakt@iap.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 02 75
hvis du lurer på noko om studieprogrammet eller dersom du har andre faglege spørsmål.


Studiemiljø

Les mer om hverdagen som student, studentaktiviteter og linjeforening.


Utanlandsopphald

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold anten i utlandet eller i Norge, som en del av studiet.


Læringsutbytte

Masterstudiet i fysisk planlegging skal mellom anna gjere deg kvalifisert til å utarbeide fysiske planar og delta i tverrfaglege planprosessar.

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MFYSPL
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Fysisk planlegging - masterstudium
 • Gradsnavn: Master i fysisk planlegging
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120.0
 • Adgangsbegrensning: Ja (30 plassar)
 • Anvarlig: Institutt for arkitektur og planlegging
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjonen gjeld for 2018

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU