Hva lærer jeg?

Pedagogikk - bachelorstudium

Hva lærer du?

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Innenfor pedagogikken studerer du temaer som oppdragelse, læring, undervisning og utdanning fra en filosofisk, historisk, psykologisk, statsvitenskapelig og sosiologisk synsvinkel. Gjennom bachelorprogrammet i pedagogikk skal du bli i stand til å analysere, forstå, vurdere og videreutvikle læring, oppdragelse og opplæringsprosesser, enten det er i familien og nærmiljøet, barnehage, skole eller arbeidsliv for øvrig. Aktuelle temaer er pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi, undervisningsteori, utdanningshistorie, pedagogikk i samfunnsperspektiv, mediepedagogikk og mediekompetanse. I tillegg får du mulighet til å gjennomføre et prosjektemne hvor du fordyper deg i et tema etter eget valg, praktiserer aktive arbeidsformer, og lærer å framstille og formidle resultater.


Hvorfor velge pedagogikk?

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

Eksempel på aktuelle temaer i pedagogikken:

 • atferdsvansker
 • selvoppfatning
 • lek som kommunikasjon og tenkemåte
 • sosiale og emosjonelle problemer
 • barn og Internett
 • ungdom og voldsvideoer
 • mobbing og selvoppfatning
 • sammenhenger mellom mental helse, vennskap og sosiale nettverk
 • læringsaktiviteter i bedriftsnettverk
 • vennskapsrelasjoner mellom barn og ungdom

Andre aktuelle tema er:

 • oppdragelse i dagens samfunn
 • bruk av IKT i læring
 • nye undervisningsformer i skolen
 • utdanningspolitikk
 • utvikling av lese- og skriveferdigheter hos grunnskolebarn
 • konsultasjons- og veiledningspedagogikk
 • pedagogiske analyser av skolebygg, skolegårder og fysisk miljø for barn
 • kjønnsforskjeller i skole og utdanning
 • pedagogisk utviklingsarbeid i skolen